25 juni 2019

Vanaf volgend schooljaar kunnen startende leraren rekenen op een doorgedreven aanvangsbegeleiding. Daarvoor reikt Katholiek Onderwijs Vlaanderen vanaf vandaag haar scholen handvatten aan, opgemaakt door de pedagogische begeleidingsdienst.

08 mei 2019

“Eén op de vijf leraren presteert niet naar behoren, volgens leraren zelf. En daar wordt op scholen veel te weinig aan gedaan.” Dat blijkt uit een artikel in De Standaard over een studie van de Universiteit Antwerpen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is verrast door die cijfers, want de grote meerderheid van leraren doet het goed.

28 maart 2019

Na een mandaat van vijf jaar als directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en als opstap naar zijn volgende mandaat heeft Lieven Boeve zijn beschouwingen over onderwijs neergeschreven in een boek.

27 maart 2019

Vanmorgen maakte de commissie Monard haar evaluatie van de pedagogische begeleidingsdiensten (PBD) en permanente ondersteuningscellen (POC) van de diverse onderwijsverstrekkers bekend. Dit rapport is een weergave van een opvolgingsevaluatie die liep in het voorjaar van 2018 met conclusies en aanbevelingen zowel aan het adres van alle diensten als naar de overheid.

21 maart 2019

De leerplannen tot leven wekken en de school de sleutels in handen geven: dat doet Katholiek Onderwijs Vlaanderen met de lancering van LLinkid, de digitale tool voor schoolteams.

19 februari 2019

Het nieuwe leerplan voor basisonderwijs Zin in leren! Zin in leven! van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet in op computationeel denken, het vermogen om problemen op te lossen met behulp van ICT of door inzicht in ICT.

24 januari 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelde op 22 januari 2019 zijn memorandum voor de volgende Vlaamse Regering voor, na goedkeuring door zijn leden in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.

07 januari 2019

Bij de start van het tweede trimester kampen opnieuw heel wat basis- en secundaire scholen met een tekort aan beschikbare leraren. Volgens de VDAB is dat tekort dubbel zo groot als op hetzelfde moment vorig jaar. Daarom wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen doortastende maatregelen.

20 december 2018

Bijna alle honderd internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseerden dit jaar samen acties voor De Warmste Week van Studio Brussel. Met een honderdtal acties voor dertig goede doelen brachten ze 42 457 euro bijeen. 120 internen overhandigden dat bedrag op woensdag 19 december aan de presentatoren van Studio Brussel in domein Puyenbroeck.

13 december 2018

De Vlaamse bisschoppen hebben prof. dr. Lieven Boeve herbenoemd als directeur-generaal voor het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Dat gebeurde in overleg met de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het betreft een nieuw mandaat van vijf jaar, dat ingaat op 1 september 2019. Met grote tevredenheid verwelkomen en onderschrijven de leden van de raad van bestuur die beslissing.

Pagina's