19 februari 2019

Het nieuwe leerplan voor basisonderwijs Zin in leren! Zin in leven! van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet in op computationeel denken, het vermogen om problemen op te lossen met behulp van ICT of door inzicht in ICT.

24 januari 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelde op 22 januari 2019 zijn memorandum voor de volgende Vlaamse Regering voor, na goedkeuring door zijn leden in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.

07 januari 2019

Bij de start van het tweede trimester kampen opnieuw heel wat basis- en secundaire scholen met een tekort aan beschikbare leraren. Volgens de VDAB is dat tekort dubbel zo groot als op hetzelfde moment vorig jaar. Daarom wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen doortastende maatregelen.

20 december 2018

Bijna alle honderd internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseerden dit jaar samen acties voor De Warmste Week van Studio Brussel. Met een honderdtal acties voor dertig goede doelen brachten ze 42 457 euro bijeen. 120 internen overhandigden dat bedrag op woensdag 19 december aan de presentatoren van Studio Brussel in domein Puyenbroeck.

13 december 2018

De Vlaamse bisschoppen hebben prof. dr. Lieven Boeve herbenoemd als directeur-generaal voor het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Dat gebeurde in overleg met de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het betreft een nieuw mandaat van vijf jaar, dat ingaat op 1 september 2019. Met grote tevredenheid verwelkomen en onderschrijven de leden van de raad van bestuur die beslissing.

14 november 2018

In het Maria-Boodschaplyceum te Brussel stelde Katholiek Onderwijs Vlaanderen vandaag de ontwerpleerplannen voor de eerste graad van het secundair onderwijs voor. Het zijn dynamische leerplannen die schoolbesturen, lerarenteams en leraren in staat stellen zelf keuzes te maken.

19 september 2018

Begin dit jaar gaf minister Crevits het startschot voor het Grote Tijdsonderzoek. Doel was om te becijferen hoeveel uur een leraar in het (buiten)gewoon basis- en secundair onderwijs wekelijks werkt en waaraan die werktijd wordt besteed.

19 september 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet sterk in op Community Service Learning. Daarbij zetten leerlingen hun kennis, vaardigheden en attitudes in de praktijk in om die verder te verdiepen, bijvoorbeeld door kansarme kinderen te begeleiden bij hun huiswerk.

18 september 2018

Brussel, 18 september 2018 – Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt op basis van voorlopige cijfers voor de leerlingentelling vast dat het aantal leerlingen in haar netwerkorganisatie stabiel blijft. “Bijna 743.000 leerlingen kiezen voor katholiek onderwijs.

07 september 2018

Vandaag bereikte de Vlaamse Regering een akkoord rond nieuwe inschrijvingsregels. Globaal bekeken is dit een goed akkoord waarbij de grootste knelpunten rond inschrijven worden aangepakt.

Pagina's