De wettelijke pensioenleeftijd ligt nu nog op 65 jaar, maar wordt vanaf 2025 opgetrokken naar 66 jaar, en vanaf 2030 naar 67 jaar. Mits voldoende loopbaanjaren kan een personeelslid reeds eerder met vervroegd pensioen gaan. Wanneer dat is, kan een personeelslid enkel zelf vernemen via www.mypension.be.

Vastbenoemde personeelsleden die minstens 5 dienstjaren tellen, hebben recht op een overheidspensioen. De regeling daarvoor vindt u terug op de website van de Federale Pensioendienst. Voor specifieke vragen kunt u terecht bij de Toekenningsdiensten ambtenarenpensioenen, en voor algemene toelichtingen bij onze dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen. Opgelet: sommige personeelsleden met een zgn. gemengde loopbaan kunnen een vervroegd overheidspensioen genieten, maar hebben pas op latere leeftijd recht op een pensioen als werknemer of zelfstandige.