Pedagogisch

Hier vind je diverse (model)documenten die te maken hebben met de pedagogische werking in het internaat.

Visie ontwikkel je niet alleen. Daarom stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen een aantal documenten ter beschikking die een aanzet kunnen zijn om vorm te geven aan  een pedagogisch – didactisch internaatbeleid.

Wil je hierover een meer persoonlijke ondersteuning, neem dan contact op met de medewerkers van de Team internaten.