Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

05 november 2019

De laatste vraag om uitleg van de namiddag betrof een aantal vragen die Elisabeth Meuleman al gesteld had in de Commissie ad hoc (N.B. de overgangsfase naar de nieuwe legislatuur, weet je nog?) aan de minister-president en minister Diependaele.

05 november 2019

Het Kinderenrechtencommissariaat had op dinsdag 15 oktober, met steun van de Vlaamse Jeugdraad en vzw Cachet, een studiedag georganiseerd over isolatie en fixatie vanuit de ervaringen van jongeren, zo wist Loes Vandromme. Er zou een dringende nood aan een regelgevend kader zijn voor vrijheidsbeperkende maatregelen in de schoolcontext.

05 november 2019

Na zijn SIHO- en AED-vragen, waarbij eigenlijk geen politieke dissonanten te horen waren, was dit thema toch van een enigszins andere orde, weliswaar ook zonder tussenkomsten van andere fracties. Het ging over de – aflopende of opnieuw opstartende – scholengemeenschappen en het studieaanbod.

05 november 2019

Koen Daniëls was met het SIHO nog niet uitgevraagd. Ook AED-toestellen (automatische externe defibrillator) en plotse harststilstanden interesseren hem. 16 oktober was het de wereldwijde ‘herstartdag van het hart’ geweest. En die was belangrijk voor leerlingen en alle volwassenen. Een plotse hartstilstand bleek niet weinig voor te komen, met heel vaak een slechte afloop.

05 november 2019

Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) heeft als opdracht de begeleiding en ondersteuning van de instellingen in het hoger onderwijs rond rechten van personen met een handicap.

05 november 2019

Het lerarenplatform: het woord was al gevallen in het antwoord van minister Weyts op de eerste vraag van de namiddagvergadering, maar Steve Vandenberghe had er ook een aparte vraag over. Het merendeel van de directeurs die hij gesproken had over het lerarenplatform, en ook hijzelf, waren lovend over het initiatief.

05 november 2019

De eerste vraag om uitleg van nieuwkomer Jan Laeremans, die zelf leraar geweest is, betrof een erg specifieke maatregel uit de personeelsregelgeving. Hij omschreef die als een besparingsmaatregel die op de klasvloer nogal wat problemen voor directeurs, leraren én leerlingen opleverde.

24 oktober 2019

Na eerst een lang en politiek toch wel meer heikel actualiteitsdebat over De Lijn en een schorsing van de plenaire vergadering voor een groepsfoto…was het wachten tot 17.10 u voor de actuele vraag van Roosmarijn Beckers: het klimaatthema op zich heeft natuurlijk ook wel een belangrijke, ook politieke relevantie, maar in Vlaanderen had het blijkbaar op 26 mei 2019 dan toch niet die voor

23 oktober 2019

Uiteraard is dit een levensbelangrijk onderwijsthema, ook in het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord en uiteraard mogen we het de vele nieuwkomers in de Commissie Onderwijs niet kwalijk nemen, maar ik begreep ook wel ancien Koen Daniëls, toen hij later in het gesprek haast uitriep: “Collega’s, ik dacht bij mezelf, we zijn erdoor, in verband met het secundair onderwijs en die eerste graad, maar ‘it sta

23 oktober 2019

Kim De Witte had al aan het begin van de commissievergadering een vraag om uitleg gesteld, maar het laatste uur (inderdaad, in totaal net geen 60 minuten) van de bijeenkomst waren nóg twee vragen van zijn hand voorwerp van gesprek.

Pagina's