Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

05 februari 2020

Het parlementaire verslag zelf is nog in voorbereiding, maar hierbij alvast een korte, persoonlijke impressie. Je kunt uiteraard ook al de video van de integrale vergadering bekijken.

04 februari 2020

Vragensteller Steve Vandenberghe haalde de mosterd voor zijn vraag om uitleg bij een krantenartikel over sportarts Ruud Van Thienen en bewees dat hij de

04 februari 2020

Het thema was die ochtend tijdens de hoorzitting met de professoren van het Vlaams Talenplatform al enigszins aan bod gekomen. In de namiddagvergadering waren er nu drie vragenstellers over de tanende kennis van het Frans bij Vlaamse achttienjarigen in het hoger onderwijs. Alweer een thema met ook al een zekere voorgeschiedenis.

04 februari 2020

Er waren al veel langer plannen voor, die politiek soms moeilijk lagen, maar vanaf 1 september 2020 zou het zover zijn: de leerplichtleeftijd zou vanaf dan op 5 jaar i.p.v. 6 jaar liggen.

04 februari 2020

Het eerste thema van de namiddagvergadering was een al ouder en nog steeds nijpend probleem.

30 januari 2020

Eigenlijk was het er deze legislatuur al erg vaak over gegaan, net zoals vorige legislatuur trouwens. Het is dan ook een van de cruciale kwesties in het Regeerakkoord en de beleidsnota Onderwijs.

30 januari 2020

Tweede actuele onderwijsvraag in de rij over een veel belangrijker thema, nu met twee vragenstellers (Roosmarijn Beckers en Koen Daniëls). Er waren nieuwe cijfers over de kleuterparticipatie, wat ook een belangrijk element was en is in het hele verhaal van de modernisering secundair onderwijs, maar ik stel voor dat ik dat verhaal hier nu niet overdoe.

30 januari 2020

Heel wat onderwijsactiviteit met heel wat vragenstellers bij de actuele vragen van deze plenaire vergadering. Het begon met een nieuwe episode in het verhaal van het Inschrijvingsdecreet, dat nog net aan het eind van de vorige legislatuur tot stand kwam, toen het belangenconflict ter zake van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) een stille dood stierf.

29 januari 2020

Kathleen Krekels vertrok vanuit een casus in de krant Het Laatste Nieuws, waaruit alvast bleek dat men voorzichtig moet zijn met (sommige) krantenberichten: een zaak van kindermishandeling, waarbij een CLB niet adequaat opgetreden zou zijn. Het ruimere thema van de vraag om uitleg was natuurlijk wel veel interessanter en belangrijk.

29 januari 2020

Met deze vraag om uitleg van Koen Daniëls zaten we helemaal terug in de vragen over de dutjestaks. Maar de vragensteller gebruikte daarbij ook een bijkomende insteek, met name een bekwaamheidsbewijzenkwestie.

Pagina's