Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

19 augustus 2020

We hadden nog maar een week eerder de gedachtewisseling met de Onderwijsinspectie gehad over de Onderwijsspiegel 2020 of er kwam alweer een vraag om uitleg, uiteraard per definitie nu aan de minister. Roosmarijn Beckers overliep opnieuw de problematische vaststellingen i.v.m.

18 augustus 2020

Ook de CLB-wereld had te kampen met de coronacrisis. Er was achterstand opgelopen voor vaccinaties en systematische contactmomenten met leerlingen, aldus vragensteller Loes Vandromme. Maar in samenwerking met het agentschap Zorg en Gezondheid en het departement Onderwijs was intussen wel een inhaalplan opgesteld. In de praktijk zou dat allemaal toch niet zo makkelijk zijn.

18 augustus 2020

Van het corona- en ander nieuws van het leerplichtonderwijs terug naar het hoger onderwijs en corona. Vragensteller Brecht Warnez vertrok van de 35 miljoen euro extra voor ICT in het basis- en secundair onderwijs in de , — je raadt het al —, coronacontext en vroeg minister Weyts hoe hij de universiteiten en hogescholen zou ondersteunen bij het organiseren van afstandsonderwijs.

18 augustus 2020

Vragensteller Loes Vandromme schetste de situatie van de prioritaire nascholing (voor de twee volgende schooljaren): thema ‘begrijpend lezen voor lerarenteams basisonderwijs’. Door de kwantitatieve beperkingen zouden nogal wat basisscholen uit de boot vallen, die ook niet zouden kunnen worden opgevangen in dat andere project over ‘lezen op school’.

18 augustus 2020

Met deze laatste onderwijscommissievergadering vóór het zomerreces bleven de onderwijscommissarissen nog doorgaan met enkele coronagerelateerde vragen om uitleg, naast nog enkele andere thema’s, die vaak ook nogal wat herhaling meebrachten of voorbarig waren. In de laatste 40 minuten werden nog een coronagerelateerd voorstel van resolutie van de PVDA en twee zgn. verzoekschriften behandeld.

07 juli 2020

Laatste vraag van de vergadering: over een onderwerp dat vragensteller Hannelore Goeman al eerder ter sprake gebracht had, maar dat ze nu ook relateerde aan … de coronacrisis.

07 juli 2020

Was het toeval of niet dat deze vragen om uitleg nu gesteld werden: net op de dag dat minister Weyts ter zake goed nieuws kon melden en de zaak al een dag later afgeklopt kon worden op de Vlaamse regering? Hoe dan ook, het belangrijkste was dat er een regeling was.

07 juli 2020

Nog een infrastructurele vraag om uitleg met al een hele voorgeschiedenis, die ook wat aansloot bij de eerdere vraag van Jo Brouns deze vergadering, waarbij minister Weyts verwezen had naar zijn masterplan Scholenbouw 2.0. Vragensteller van dienst was Arnout Coel.

Pagina's