Overheidsopdrachten

Sinds 1 juli 2013 zijn alle schoolbesturen van het vrij gesubsidieerd onderwijs volledig onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten.De wetgeving overheidsopdrachten brengt heel wat verplichtingen, werk en risico's met zich mee voor besturen die een aankoop willen doen. DOKO wil haar leden hierbij ondersteunen. DOKO neemt onder meer de rol op van aankoopcentrale. Een overzicht van de aangeboden raamovereenkomsten kan je terugvinden op www.doko.be

07 juni 2017

De nieuwe Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren van 18 april 2017 treden op 30 juni 2017 in werking. Overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren die vanaf 30 juni worden bekend gemaakt, moeten de Wet Overheidsopdrachten 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren 2017 toepassen.

29 mei 2017

Zoals we vorige week in de nieuwsbrief hebben gemeld, treden de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren van 18 april 2017 op 30 juni 2017 in werking.

22 mei 2017

Het is dus zover ...
Overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren die vanaf 30 juni worden bekend gemaakt dienen de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren van 18 april 2017 toe te passen. Op het nieuwe KB Uitvoering blijft het echter nog even wachten.