Leeftocht jaargang 33 (2017-2018)

Dwars door alles heen. Allemaal schatten.

Leeftocht is een maandelijkse publicatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

DWARS DOOR ALLES HEEN

Allemaal schatten

In de katholieke dialoogschool zetten we in op brede vorming, uitwisseling en verbinding.
Op de vorming van de hele mens: hoofd, handen, hart én ziel. Met Jezus van Nazareth als voorbeeldfiguur. In dialoog met andere levensovertuigingen. Filosofen en pedagogen van vandaag maken zich sterk dat de persoon van de leerkracht het verschil maakt.

Leeftocht neemt je mee, DWARS DOOR ALLES HEEN, — naar de diepte van de aarde en van de mens — en vindt er ALLEMAAL SCHATTEN van formaat. De onderwijsmensen die daaraan een plek proberen te geven, ademen ZUURSTOF in en uit. En ze geven aan collega’s en pupillen door wie ze ten diepste zijn.

Leeftocht stelt zich voor

Deze folder is een handig instrument om snel vertrouwd te geraken met Leeftocht en de huidige jaargang. Hij geeft ook kansen om er anderen voor warm te maken.

Een Leeftochtjaargang bevat

 • Een jaarthema dat elke school kan inspireren,
 • een begeleidende jaaraffiche en diamontage bij de jaargang,
 • een startnummer dat het jaarthema toelicht,
 • 10 nummers per schooljaar, een voor elke schoolmaand, waarin het jaarthema wordt uitgediept in evenveel deelthema's,
 • een speciaal aanbod voor advent en vasten.

Elk Leeftochtnummer bevat

 • een kunstwerk van Koen Lemmens op de cover,
 • een beschouwing rond het deelthema van de maand, uitgewerkt in diverse bijdragen die de (onderwijs)mens aanspreken op de spirit van zijn bewogen bezig zijn, in zijn persoonlijk leven en in zijn professionele engagementen,
 • een inspirerend denkspoor uit de Bijbel en de katholieke geloofstraditie,
 • een afscheurbare bladwijzer met een bezinning of een gebed,
 • een cursiefje van Iesja en een cartoon van Ides,
 • een extra aanbod via hyperlinks in het digitale nummer naar nog meer inspiratie.

Redactie

De redactie bestaat uit: Daniël De Coen, Rik Depré, Leen Dillen, Carine D'hondt, Andreas Janssens, Sabrina Stragier, Mia Verbanck, Bart Willemen, Isabel Bourgeois (cursiefjes), Ides Callebaut (cartoons), Anna De Backer (logistiek), Danielle Droog (vormgeving en logistiek) en Koen Lemmens (kunstwerken).