Projectspecifieke DBFM

Op 5 maart 2017 lanceerde minister Crevits een oproep naar de schoolbesturen om deel te nemen aan een nieuw projectspecifiek DBFM-programma. Hiermee wil de Vlaamse regering via een publiek-private samenwerking (pps) verder de piste van de alternatieve financiering in de scholenbouw bewandelen.

De grote principes uit de lopende DBFM-operatie – ‘Scholen van Morgen’ – worden overgenomen: een private partner ontwerpt (Design), bouwt (Built), financiert (Finance) een schoolgebouw en onderhoudt het (Maintain) gedurende dertig jaar. Mits het betalen van een door de overheid gesubsidieerde vergoeding beschikt het schoolbestuur gedurende 30 jaar over deze infrastructuur en wordt er nadien eigenaar van.

Belangrijk verschilpunt met het Scholen-van-Morgenconcept is de grotere autonomie en zeggenschap die de schoolbesturen zullen krijgen, maar meteen ook meer werklast en verantwoordelijkheid. In de procedure voor het aanduiden van de private contractant (consortium van aannemer, financier, ontwerpteam) zullen de schoolbesturen op de steun kunnen rekenen van een nog op te richten projectbureau en AGION. Zij zullen de nodige type-opdrachtdocumenten ter beschikking stellen waarmee de schoolbesturen aan de slag kunnen gaan bij het aanstellen van de private partner.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt zijn leden nu reeds, in de fase van de kandidaatstelling en de opmaak van het aanvraagdossier, de nodige begeleiding aan.

Op 8 maart 2017 vond er al een informatiesessie plaats waarin het te verwachten traject van kandidaatstelling tot start van de bouwwerken uit de doeken gedaan werd. Documenten van deze infosessies kan je downloaden via onderstaande linken.