Katholieke dialoogschool in de praktijk

18 mei 2018

Voor schilder- en renovatiewerken werden alle kruisbeelden uit het Sint-Jozef-Klein-Seminarie gehaald. Dat bracht leraren op een lumineus idee om hun leraren uit te dagen.

30 maart 2018

Om stil te staan bij Goede Vrijdag maakten achttien leerlingen Toegepaste Beeldende Kunsten van Heilige Familie Ieper samen met Peter Deltour een heel ‘eigen’ en ‘eigentijdse’ interpretatie van de 14 staties van de kruisweg: Er is zo goed als geen kruis meer te zien. Alleen de emoties blijven over en zo wordt het kruis juist bijzonder voelbaar.

15 januari 2018

Lees je de getuigenissen van twee deelnemers aan de bezinning voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode, in november 2017 met Christa Damen als begeleider. Geven ze je de smaak om ook zelf in een bezinningsbad te duiken? Inzet in het onderwijs en bezinning hebben elkaar immers nodig.

18 december 2017

Een katholieke dialoogschool wil uitdrukkelijk nadenken over haar katholieke identiteit en over de manier waarop zij die katholieke identiteit kan beleven. Zij kan dan ook niet om voglende vragen heen:

06 september 2017

Pieter Delanoy (33) is een jonge priester-leraar in het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. Iedere zomer brengt hij door in Zuid-Afrika. De township Ocean View is zijn tweede thuis geworden. En de geboorteplaats van Boeta vzw.