Opleidingsvorm 4

Omschrijving

Deze opleidingsvorm geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs of op tewerkstelling in het gewone werkmilieu. Hij kan georganiseerd worden voor de types 3, 4, 5, 6 en 7. In opleidingsvorm 4 worden verschillende studierichtingen georganiseerd, die overeenkomen met de studierichtingen uit het gewoon voltijds secundair onderwijs.

Het buitengewoon secundair onderwijs in de 4 opleidingsvormen wordt verstrekt naar rata van tweeëndertig tot zesendertig lesuren van vijftig minuten per week, gespreid over negen halve dagen. In elke opleidingsvorm kan de school leerlingen uit verschillende types samenbrengen.De leervakken worden op dezelfde wijze ingedeeld als dit gebeurt in het gewoon voltijds secundair onderwijs (zie verder in SO 64).

Voor opleidingsvorm 4 gelden de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van het gewoon secundair onderwijs evenals de leerplannen van het gewoon secundair onderwijs. In deze opleidingsvorm moeten stages worden ingericht (zie verder SO/2015/01).

Voor de klassenraden, toelatings- en overgangsvoorwaarden (die gelden naast diegene vermeld in punt 3 van de omzendbrief) gelden dezelfde voorschriften als voor de leerlingen van het gewoon voltijds secundair onderwijs (zie verder in omzendbrief SO 64). Indien er twee verschillende voorwaarden zijn in punt 3 en in de SO 64 (bvb. i.v.m. leeftijd), geldt de meest gunstige voorwaarde voor de leerling.

Voor de studiebekrachtiging van de leerlingen van de opleidingsvorm 4 gelden dezelfde voorschriften als voor de leerlingen van het gewoon voltijds secundair onderwijs (zie verder in omzendbrief SO 64). De verhaalmogelijkheden tegen beslissingen ivm studiebekrachtiging in opleidingsvorm 4 verlopen zoals in het gewoon secundair onderwijs.
Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan de STICORDI- maatregelen, waarop de klassenraad een beroep kan doen in het kader van de individuele handelingsplanning.
Ook de mogelijkheden waarop de klassenraad een beroep kan doen ivm de aanpassing van het lesprogramma en de spreiding van het programma over 2 schooljaren, vermeld in de omzendbrief)verdient bijzondere aandacht, alsook de elementen vermeld in de omzendbrief ivm afwezigheden en in- en uitschrijvingen in het buitengewoon secundair onderwijs (SO/2002/05/buso )onder punt 2.2.3. over afwezigheden die verband houden met het niet volgen van bepaalde onderdelen van het lesprogramma of met het spreiden van enkele specifieke opleidingen in opleidingsvorm 4.

Curriculum

In opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs gelden de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen van het overeenstemmende niveau van het gewoon secundair onderwijs respectievelijk als eindtermen, ontwikkelingsdoelen en specifieke eindtermen.

Visie en achtergrondinformatie