Omschrijving

Deze opleidingsvorm geeft een algemene, sociale en Beroepsgerichte Vorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. Hij kan georganiseerd worden voor de types 1, 3, 4, 6 en 7. In opleidingsvorm 3 worden verschillende opleidingen georganiseerd.

Opleidingsvorm 3 omvat 4 fases: het observatiejaar, de opleidingsfase, de kwalificatiefase en de facultatieve integratiefase.
In deze opleidingsvorm moeten stages worden ingericht. Deze worden georganiseerd gedurende de kwalificatiefase, tijdens het schooljaar, met respect voor de bepalingen uit SO/2016/01 (BuSO). Uitzonderlijk kunnen deze stages georganiseerd worden tijdens de vakanties (inhaalstages), op voorwaarde dat de voorwaarden in SO 74 (in het bijzonder punt 5.3 d) gerespecteerd worden. De werkervaring in de integratiefase wordt organisatorisch gelijkgesteld met een stage.

Curriculum OV3

Hervorming Secundair 

Vanaf 1/9/2020 wordt de hervorming secundair in het Buso uitgerold. We starten in het observatiejaar. 
Wim maakte een filmpje 'kijkwijzer hoe lees ik het nieuwe opleidingsprofiel'. Je kan het hier binnenkort downloaden.

Infomap - Deel 3: onderwijsaanbod OV3
Algemene uitgangspunten
Algemene Sociale Vorming (ASV)

Net zoals de basisvorming in het gewoon secundair onderwijs krijgt de “Algemene en Sociale Vorming” (ASV) een zo ruim mogelijke invulling. Het doel is niet alleen dat leerlingen zich kunnen handhaven of zich functioneel kunnen aanpassen aan de maatschappij. Er wordt ook een dimensie van kwaliteit aan het functioneren toegevoegd. Die kwaliteit omvat niet alleen het kritisch-creatief participeren aan het maatschappelijk en cultureel gebeuren, maar ook het creëren van ruimte voor de actieve uitbouw van een eigen identiteit en een persoonlijk leven.

Ontwikkelingsdoelen
Leergebieden

S.O.B. katern n°1 geïntegreerde algemene en sociale vorming - OV3
Ontwikkelingsdoelen in de klaspraktijk van het buitengewoon onderwijs VVKBuO - uitgeverij Garant (2003)  ISBN 90-441-1458-1

Beroepsgerichte vorming (BGV)

De beroepsgerichte vorming streeft de integratie van de leerling na in een gewoon arbeidsmilieu. Enerzijds is BGV heel specifiek: er worden stapsgewijs een aantal inzichten, vaardigheden en attitudes bijgebracht die nodig zijn om het takenpakket uit te voeren dat hoort bij een beroep.

Opleidingsprofielen

Opleidingsvorm 3 verstrekt naast een algemene, sociale vorming een beroepsgerichte vorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu. Hiertoe werden opleidingsprofielen ontwikkeld.

Per opleiding worden de competenties vermeld die leerlingen moeten verwerven om een getuigschrift van een opleiding te halen. Er wordt ook aangegeven welke competenties leerlingen moeten verwerven voor het behalen van een getuigschrift van verworven competenties van een afgerond geheel dat leidt tot inzetbaarheid op de arbeidsmark.

Voor het formuleren van de competenties en de concretiseringen zijn de beroepsprofielen het referentiekader geweest. Voor de opleidingen die niet afgeleid zijn van beroepsprofielen werden de opleidingsprofielen en concretiseringen voorgelegd aan ervaringsdeskundigen van het onderwijsveld en de arbeidsmarkt.