Omstandigheidsverlof

Bij bepaalde familiale omstandigheden of staatsburgerlijke verplichtingen heeft een personeelslid recht op een of meer dagen omstandigheidsverlof.

Meer informatie hierover vind je onder het thema Verloven en andere dienstonderbrekingen.