Zorgkrediet en pensioen: correctie bericht gepubliceerd in nieuwsbrief 146

16 januari 2019

We hebben intussen recentere informatie over zorgkrediet en invloed op het pensioen. In tegenstelling tot wat we eerder hebben gepubliceerd, komt het zorgkrediet wél in aanmerking voor het overheidspensioen.

Op vrijdag 14 december 2018 werd in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit (van 2 december 2018) gepubliceerd dat regelt hoe het zorgkrediet in aanmerking komt voor het pensioen met terugwerkende kracht tot 2 september 2016 (de invoering van dat verlofstelsel). Het zorgkrediet komt daardoor wel degelijk in aanmerking voor het overheidspensioen, en dat samen met de vroegere gewone loopbaanonderbreking en binnen dezelfde beperkingen.

Wie in zijn carrière dus loopbaanonderbreking én zorgkrediet neemt of heeft genomen, zal de beide soorten verlof moeten samentellen en in rekening brengen. Bovendien zijn alle aanneembare verlofstelsels samen (loopbaanonderbreking, zorgkrediet, de vroegere VVPSFR enz.) beperkt tot de 20 procent loopbaankrediet.

De invloed van de verlofstelsels verlof voor verminderde prestaties (VVP) en verlof voor verminderde prestaties om medische redenen (VVP/MED) op het pensioen is nog altijd niet wettelijk geregeld.