Zelfevaluatietool voor schoolbesturen ontwikkeld door de Koning Boudewijnstichting

12 juni 2018

De Koning Boudewijnstichting ontwikkelde een tool in het kader van de optimalisering van het beleidsvoerend vermogen van de schoolbesturen. Die tool zit op dit moment in de testfase.

EduBron – UAntwerpen kreeg van de Koning Boudewijnstichting de opdracht om de vragenlijst te ontwikkelen. Dat gebeurde in nauwe samenwerking en intensief overleg met verschillende directeurs, bestuurders en vertegenwoordigers van de verschillende netten en netwerkorganisaties, waaronder Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De Koning Boudewijnstichting en EduBron lanceerden recent een oproep naar enkele besturen om de tool uiterlijk tegen 30 juni 2018 uit te testen. Daarna gaat de tool even offline en wordt de feedback verwerkt in de eindversie van het zelfevaluatie-instrument waarmee je als team aan de slag kunt.

De uiteindelijke tool wordt in het najaar gelanceerd en we besteden er graag aandacht aan op ons tweede ledencongres op 22 januari 2019.