‘Verbinding … gelukt? Hoe zorg je als leraar voor goede (on- en offline) relaties binnen je klasgroep?’

18 februari 2020

Kinderen hebben er baat bij dat ze zich goed en veilig voelen op school. Een goed contact met klasgenoten en de leerkracht(en) is hiervoor van cruciaal belang. Pesterijen maken dit goed contact onmogelijk en tasten het welbevinden van kinderen aan. Helaas komt pesten toch nog vaak voor. Er is veelvuldig aangetoond dat pesten ernstige negatieve gevolgen kan hebben voor de geestelijke gezondheid van gepeste leerlingen op korte en lange termijn.

Daarom is het belangrijk om pesten zoveel mogelijk te voorkomen. Leerkrachten, als de verantwoordelijke volwassenen in de klas, kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Aan de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen wordt onder leiding van prof. Hilde Colpin en prof. Heidi Vandebosch een onderzoek opgezet naar de effecten van een training voor leerkrachten in de preventie en aanpak van pesten (inclusief cyber-pesten) en het bevorderen van positieve relaties in de klas. Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, met middelen van de Rode Neuzendag actie. Voor dat onderzoek zijn wij op zoek naar lagere scholen!

We zoeken meer bepaald grote lagere scholen gewoon onderwijs (minstens twee klassen van het vierde tot zesde leerjaar) voor het schooljaar 2020-2021. Die scholen zullen op basis van toeval toegewezen worden aan één van volgende groepen:

(1) een groep waarin een infosessie over anti-pestbeleid gegeven wordt aan het schoolteam en waarin de leerkrachten van het vierde tot zesde leerjaar drie halve dagen training zullen krijgen over de preventie en aanpak van (cyber-)pesten en het bevorderen van positieve relaties in hun klas. Voor die training kunnen de pedagogische studiedagen gebruikt worden als de school dat wenst.

(2) een groep waarin ook een infosessie over anti-pestbeleid wordt gegeven aan het schoolteam maar geen leerkrachttraining. De scholen in deze groep krijgen na afloop van de studie wel de materialen van de training. Daarnaast kunnen de scholen in deze groep, indien ze dat wensen, ook de training krijgen na afloop van de studie, mogelijk deels digitaal.

Van de scholen die deelnemen aan het onderzoek wordt verwacht dat ze akkoord gaan met deze toevallige toewijzing en dat ze dus niet zelf kunnen kiezen in welke van de twee groepen ze terecht komen. De toevallige toewijzing is conform de kwaliteitsvereisten van dit soort wetenschappelijk onderzoek en is cruciaal om de effecten van de training zuiver te kunnen nagaan. Alle info- en trainingssessies worden gegeven door Gie Deboutte, een ervaren scholenbegeleider met ruime expertise in de aanpak van pesten. Alle scholen in deze studie krijgen heel wat input voor hun werken tegen pesten en bevorderen van verbondenheid onder leerlingen

Leerkrachten en leerlingen van het vierde tot zesde leerjaar in beide groepen zullen voor de start van de interventies en na afloop vragenlijsten invullen, om de effecten van de training in kaart te brengen.

Schoolteams die interesse hebben en deelname willen overwegen, kunnen dat tot en met 20 mei kenbaar maken bij de onderzoeker, dr. chloe.finet [at] kuleuven.be. Aan het onderzoek kunnen maximaal tien scholen deelnemen. Deelnemende scholen zullen door ons nog dit schooljaar bezocht worden voor verdere informatie en overleg (indien enigszins mogelijk zal fysiek overleg plaatsvinden, anders organiseren wij Skype-overleg). Wij streven ernaar om ten laatste eind mei aan de scholen uitsluitsel te geven over deelname en de groep waaraan elke deelnemende school is toegewezen.

Met vriendelijke groeten,

Hilde Colpin, Heidi Vandebosch en Chloë Finet