Vzw schoolbestuur van het Heilig Hart van Maria-Instituut Evere zoekt een directeur basisonderwijs

20 september 2018

Vzw schoolbestuur van het Heilig Hart van Maria-Instituut, Oud-Strijderslaan 61b - 1140 Evere is op zoek naar kandidaten voor de invulling van het ambt van directeur van de basisschool met ingang van 01/01/2019. Deze school maakt deel uit van de scholengemeenschap ‘Klaveren 7’.

De sollicitatiebrief, samen met een curriculum vitae en een persoonlijke visie op het ambt van directeur basisonderwijs dienen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden uiterlijk op 31 oktober 2018 aan de Voorzitter van het schoolbestuur; vzw Schoolbestuur van het Heilig Hart van Maria-Instituut; t.a.v. Roland Hertsens, Oud-Strijderslaan 61b - 1140 Evere (rolandhertsens [at] gmail.com (rolandhertsens [at] gmail.com)).