vzw Katholieke Scholen Regio Gent-Oost zoekt een directeur basisonderwijs

26 juni 2019

De vzw Katholieke Scholen Regio Gent-Oost heeft met ingang van 1 september 2019 een vacature voor het ambt van voltijds of halftijds directeur lager onderwijs (m/v), O.-L.-Vrouwdreef 2, 9041 Oostakker. Het betreft een openstaande betrekking waarin de kandidaat een tijdelijke aanstelling krijgt.  Na een functionerings- en evaluatieproces, overeenkomstig het decreet rechtspositie, kan overgegaan worden tot definitieve benoeming.

Een gemotiveerde schriftelijke kandidatuurstelling met cv wordt verwacht uiterlijk tegen woensdag 14 augustus 2019 op het adres: vzw Katholieke Scholen Regio Gent-Oost, t.a.v. Aster Vereecken, Voorzitter schoolbestuur KSRGO vzw, p/a Sint-Laurentiuslaan 46 - 9041   Oostakker.