Vorming voor bestuurders 'Fusies van vzw's: juridische aspecten'

05 september 2017
Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS) is één van de drie belangrijke ‘werven’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarom staat de vorming voor bestuurders voor het schooljaar 2017–2018 in grote mate in het teken van BOS.  
 
Gedurende het schooljaar organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de verschillende regio’s vormingen over de technische nota’s die ter ondersteuning van BOS-processen ontwikkeld werden. In oktober start de reeks met een vorming over de juridische aspecten van de fusie van vzw’s.
 
Maarten Balthau, juridisch stafmedewerker bij de Dienst Bestuur & organisatie, licht tijdens de sessie toe welke contextfactoren bij de keuze voor de ene of de andere fusiemethode bepalend kunnen zijn en hoe de procedures succesvol kunnen worden doorlopen. Uiteraard verwerven de deelnemers ook inzicht in de eventuele voor- en nadelen van de verschillende methodes. 
 
De deelnemers kunnen tot twee weken op voorhand eigen vragen of casussen bezorgen. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van vorming op de vragen/casussen van de aanwezige deelnemers af te stemmen.  

Inschrijven voor de vorming kan via de website nascholing.be. Je vindt er ook meer informatie over de data, tijdstippen en locaties.