Vorming: het kunnen interpreteren en managen van financiële informatie

13 januari 2021

Op 2 of 9 februari kun je via een Zoom-sessie deelnemen aan het derde luik van de vorming Financiële geletterdheid. Christophe Vanhee van UGent neemt in deze dagvorming leidinggevenden die al weten wat de wettelijke verplichtingen zijn voor een onderwijsvzw, mee in het gebruik van gekwantificeerde operationele doelstellingen, begrotingen, de jaarrekening en de ratioanalyse bij het optimaliseren van het beleid.

Na afloop van deze opleiding kunnen de leidinggevenden op een geïnformeerde manier samen met de deskundigen binnen de organisatie bepalen op welke manier zij geïnformeerd willen worden om het financiële gebeuren te kunnen opvolgen en bijsturen. De lesgever gebruikt veel praktijkvoorbeelden om de vertaalslag naar onderwijsvzw’s duidelijk te maken.

Schrijf je snel in, er zijn nog een aantal plaatsen vrij.