Vorming ‘goed werkgeverschap’ en ‘breng diversiteit in je personeelsbestand’

02 oktober 2019

Het lerarentekort is brandend actueel. Toch mag dat niet de enige reden zijn om vanuit je leidinggevende verantwoordelijkheid in ‘goed werkgeverschap’ te investeren. Je kunt kiezen op welk moment je aansluit bij een vorming, verspreid over Vlaanderen, telkens vanaf 19 uur:

Een vorming die ook inspeelt het op lerarentekort is ‘breng diversiteit in je personeelsbestand’. Tijdens de avond hoor je zowel een spreker die de visie rond diversiteit in je personeelsbestand in zijn/haar organisatie toelicht, als getuigenissen van ervaringsdeskundigen. We staan ook stil bij de brief van de bisschoppen en de wettelijke mogelijkheden en aandachtspunten vanuit de regelgeving. Je kunt aansluiten op 17 oktober 2019 in Mechelen of op 21 november 2019 in Gent.

Schrijf je snel in via www.nascholing.be.