Voorstelling vernieuwde Brusselwerking op 30 september

12 september 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen waarborgt als ledenvereniging en netwerkorganisatie een brede betrokkenheid met het onderwijsveld en de brede samenleving. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil ook voor het katholiek onderwijs in Brussel deze rol ten volle opnemen en is sinds kort met een vernieuwde Brusselwerking gestart. Alle thema’s die een plaats krijgen in Katholiek Onderwijs Vlaanderen geven we ook een Brusseltoets. Binnen de regionale pedagogische begeleiding Mechelen-Brussel is er een team begeleiders (het Brussel-team) die zich specifiek toelegt op de ondersteuning van de Brusselse scholen en het ontwikkelen van specifieke deskundigheid rond Brusselse thema’s.

Om de bovenstaande werking vorm te geven richtte Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook een adviesraad op met focus op expertise, betrokkenheid, transparantie, samenwerking en communicatie.

Tijdens een feestelijke voorstelling kun je op maandag 30 september om 17 uur kennismaken met deze vernieuwde Brusselwerking. De voorstelling vindt plaats in Guimardstraat 1, 1040 Brussel.

Schrijf je snel in.