Voorstelling projecten FAST-teams op externe stuurgroep Ondersteuningsmodel

13 december 2018

De externe stuurgroep kwam op 12 december 2018 opnieuw samen. Op de agenda stond een stand van zaken over de FAST-teams. De verantwoordelijken van Aura XS (Oranjehuis), en Schoolmakers en het Mysterie van Onderwijs stelden hun twee projecten voor. Het doel van de projecten is om ondersteuning te bieden aan leraren en lerarenteams in scholen van het gewoon onderwijs, wanneer zij een zorgvraag hebben rond het omgaan met een leerling met een gedragsproblematiek.

Het project van Aura XS richt zich op de derde graad van het basisonderwijs en beperkt zich tot een afgebakend gebied in de regio Kortrijk. Ze werken rond verbindend schoolklimaat en herstelgericht werken. 

Het project SVOT van Schoolmakers zet een interventieteam in dat snel ter plaatse gaat bij scholen die een crisissituatie hebben. Eerste doel is weer perspectief te bieden aan de leraren die met de situatie verder moeten kunnen. Tevens werken ze een logboek uit voor ondersteuners. 

Al heel wat scholen konden een beroep doen op ondersteuning vanuit deze twee projecten.

Na de toelichting konden de leden van de stuurgroep vragen stellen en hun bevindingen geven. In de loop van dit schooljaar geven de medewerkers van deze twee projecten nog een toelichting over de stand van zaken in het kader van de evaluatie van het ondersteuningsmodel.

Een nieuwe versie van de nota over de open end  financiering van de kleine types is nog steeds niet beschikbaar.