Vlor-studiedag ‘Redelijke aanpassingen tijdens werkplekleren'

22 mei 2019

Door de toenemende nadruk op stages en duaal leren stijgt het aantal leerlingen dat een deel van zijn opleiding op de werkvloer krijgt. Tegelijkertijd blijkt het voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs moeilijker om geschikte stageplekken of leerwerkplekken te vinden.

Welke drempels ervaren leerlingen, scholen en bedrijven? Hoe kunnen we die wegnemen? Wat kunnen we van elkaar leren uit bestaande praktijken? Rond dat thema organiseert de Vlaamse onderwijsraad (Vlor) op woensdag 19 juni 2019 de studiedag ‘Redelijke aanpassingen tijdens werkplekleren’.