Vlaanderen Wees Wijs-dag

27 februari 2019

De Vlaamse verkiezingen staan voor de deur en de directiecommissie basisonderwijs (DCBaO) schreef voor de komende Vlaamse regering een nieuw memorandum 2019-2024. Dat memorandum bezorgen we jou binnenkort via de nieuwsbrief.

In het memorandum pleit dcbao prioritair voor ‘voldoende beleidsomkadering in de basisschool’.  Daarnaast is er vraag naar: voldoende werkingstoelagen, voldoende middelen voor infrastructuur en voldoende middelen ter ondersteuning op de klasvloer. Tot slot wordt er een vraag geformuleerd rond bestuurlijke schaalvergroting, gekoppeld aan bepaalde voorwaarden.

Om het memorandum kenbaar te maken aan de politici, organiseert de directiecommissie voor de vierde keer een Vlaanderen Wees Wijs–Dag, in aanwezigheid van de Vlaamse voorzitters van de grootste democratische en relevante partijen en hun onderwijsdeskundige. 

Deze dag vindt plaats in de Ancienne Belgique op woensdag 24 april 2019 van 10 tot 12.30 uur. 

Bekijk de uitnodiging