Verplichte herevaluatie in buitengewoon onderwijs type basisaanbod

07 november 2018

Omdat we vaststellen dat er hier en daar wat verwarring is over de verplichte herevaluatie in type basisaanbod, brengen we nog even onder de aandacht dat de regelgeving nog steeds verplicht om te herevalueren voor type basisaanbod (BA). Dat als onderdeel van het proces van handelingsplanning.

Voor het buitengewoon basisonderwijs moet geëvalueerd worden op het einde van het tweede schooljaar; voor het buitengewoon secundair onderwijs op het einde van de opleidingsfase. Voor leerlingen in het gewoon basisonderwijs die een individueel aangepast curriculum (IAC) volgen met een verslag type basisaanbod, geldt geen verplichting om te evalueren, maar gaan we ervan uit dat het meegenomen wordt in de klassenraden. In het gewoon secundair onderwijs krijgen leerlingen met een verslag type basisaanbod wel jaarlijks een attest verworven bekwaamheden, net zoals leerlingen met een verslag van een ander type.

Wat is er gewijzigd vanaf 1 september 2018 in het kader van de herevaluatie van het type basisaanbod?

  • Men spreekt niet meer over een beperkte geldigheidsduur van de inschrijving. Gevolg: leerlingen die ervoor kiezen om te blijven binnen type basisaanbod, hoeven niet opnieuw ingeschreven te worden.
  • Voor leerlingen waarbij klassenraad en CLB van mening zijn dat een individueel aangepast curriculum of verlenging buo nodig is, moet geen volledig nieuw verslag gemaakt worden.
  • CLB moet ouders actief informeren over de verschillende mogelijkheden die ouders en leerlingen hebben.

De procedure van herevaluatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het CLB en de school.

De herevaluatie wordt in LARS geregistreerd in een HGD-traject en eindigt met ‘formaliseren attest’ (verlenging type BA). De verificatie zal op die manier nagaan of er voor leerlingen effectief een advies is gegeven. Voor leerlingen waarbij die registratie ontbreekt, volgt een controle op school.

De herevaluatie resulteert ofwel in:

  • de opheffing van het verslag (bij terugkeer naar het gemeenschappelijk curriculum in het gewoon onderwijs zonder ondersteuning)
  • de omzetting van het verslag naar een gemotiveerd verslag (bij terugkeer naar het gemeenschappelijk curriculum in het gewoon onderwijs met ondersteuning)
  • in een motivering van de verlenging via addendum (bij terugkeer naar gewoon onderwijs op basis van een IAC of bij verlenging buo). Dat addendum wordt in LARS geïntegreerd.