Verplicht gebruik van elektronische platformen voor de plaatsing van overheidsopdrachten

08 oktober 2018

Vanaf 18 oktober 2018 is het gebruik van elektronische middelen (e-Tendering platformen) algemeen verplicht voor alle aanbesteders wanneer de geraamde waarde van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking.

Tot 18 oktober 2018 is dat enkel verplicht voor aankoopcentrales vanaf de Europese drempels. Vanaf 1 januari 2020 moet de aanbestedende overheid ook voor enkel Belgisch te publiceren opdrachten gebruik maken van de e-Tendering platformen.

Het gaat meer bepaald over deze drempels:

  • Werken: 5 548 000 euro

  • Leveringen: 221 000 euro

  • Diensten: 221 000 euro

  • Sociale en andere specifieke diensten: 750 000 euro