Vermindering 'forfaitair voordeel alle aard woning'

12 juni 2018

Schoolbesturen die een (conciërge)woning ter beschikking stellen van een personeelslid of een bestuurder moeten daarvoor een fiscaal voordeel in rekening brengen op de fiscale fiche. Door de Circulaire 2018/C/57 over de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning, zijn de forfaitaire bedragen van het voordeel van alle aard voor het ter beschikking stellen van een woning sterk verminderd met terugwerkende kracht. De fiscale fiches van inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) kunnen op de valreep nog worden aangepast.