Verlenging van het corona-ouderschapsverlof

08 juli 2020

In navolging van de federale regering vernemen we dat ook de Vlaamse regering zal beslissen om het corona-ouderschapsverlof tot en met 30 september 2020 van toepassing te laten worden in het Vlaams onderwijs. Personeelsleden die hun lopend corona-ouderschapsverlof ook na 30 juni willen voortzetten, moeten daarvoor een nieuwe aanvraag indienen bij hun bestuur. Het corona-ouderschapsverlof is een gunst en moet dus toegekend worden door het bestuur. Op Edulex lees je hoe je dit verlof moet aanvragen.