Vereenvoudiging aan- en afwezigheidscodes in Discimus

04 september 2019

Een belangrijke actie in het actieplan Samen tegen schooluitval is het verminderen van het aantal aan- en afwezigheidscodes in het leerplichtonderwijs.

Tot nu toe maakten de scholen voor de registratie van de aan- en afwezigheden in Discimus gebruik van 23 verschillende codes. In het nieuwe registratiesysteem zijn er dat nog zeven.

Je vindt ze in deze tabel. De vereenvoudiging kan een correctere registratie van de aan- en afwezigheden van de leerlingen in het kleuter- en leerplichtonderwijs met zich meebrengen.

De nieuwe manier van registreren in Discimus is ingegaan op 1 september 2019.

Om te weten welke code van toepassing is, kan de school gebruik maken van een omzettingstabel. Daarin staat duidelijk welke codes in het nieuwe registratiesysteem de 23 codes uit het oude registratiesysteem vervangen. Scholen zijn uiteraard vrij om voor het opvolgen van hun beleid de oude codes in hun aanwezigheidsregister te behouden.  

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal zo snel mogelijk de nieuwe codes in de respectievelijke mededelingen voor het deeltijds en het gewoon secundair onderwijs opnemen.