Veilig de kerstexamens organiseren

19 november 2020

De evaluatieperiode op het einde van het eerste trimester kadert in een optimale onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen. Ze geeft leerlingen zicht op waar ze staan, leraren en klassenraden op waar ze hun leerlingen kunnen ondersteunen en bijsturen. Dit is dit keer, gezien de lange periode van afstandsonderwijs vorig schooljaar, nog meer het geval. 

De meeste scholen hebben de organisatie van de kerstexamens al afgerond of staan op het punt om dat te doen. In de huidige omstandigheden is dat helemaal geen eenvoudige opdracht. De veiligheidsmaatregelen maken het extra complex om alles binnen de beperkte tijdsspanne en mét het nodige pedagogische comfort voor alle leerlingen georganiseerd te krijgen. En toch zijn heel wat scholen daar al in geslaagd.  

Omdat er op het vorige sociaal overleg nog heel wat vragen in verband met de examenorganisatie onbeantwoord bleven, werd op 18 november een technisch overleg tussen de verschillende onderwijsverstrekkers en de overheid ingepland.

De belangrijkste principes blijven dat de examens 1° veilig verlopen en 2° een faire evaluatie garanderen. Het heeft geen zin om voor alle scholen dezelfde maatregelen op te leggen. Als school ben je zelf het best geplaatst om – rekening houdend met je lokale context - te bepalen hoe je de examens het best organiseert. Zolang je maar voldoet aan de twee principes.  

Belangrijk bij het vastleggen van een regeling is dat je vooraf maximaal in overleg gaat met je korps, met de ouders en je leerlingen en dat je de gemaakte afspraken tijdig communiceert.  Dit bericht lees je best naast de communicatie via Schooldirect van gisteren. De scholen die nog met vragen zitten, vinden er zeker interessante suggesties en tips in. Die focussen vooral op de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, het volwassenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. Voor de leerlingen van de eerste graad die nog voltijds naar school komen, kun je immers de examens zoals in de voorgaande jaren organiseren.  Welke denkpiste kun je volgen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs?

Idealiter 

  • zijn maximaal 50 % van je leerlingen van de tweede en derde graad tegelijkertijd aanwezig op school.
  • leggen de leerlingen in één vaste groep (eigen klasgroep of andere examengroep die dan identiek blijft gedurende de hele examenperiode) op vaste plaatsen examens af in steeds hetzelfde goed geventileerd en verlucht lokaal organiseren.

Je kunt dit onder meer bereiken door per vak af te wegen of er alternatieve evaluatievormen mogelijk zijn. In SchoolDirect suggereert men vormen van permanente evaluatie, een mondeling (online) examen, examenopdracht voor thuis, digitaal meerkeuze-examen, open boek enz. Je kunt ook beslissen om bepaalde examens om die reden uit de examenreeks te halen. Welke andere pistes zijn mogelijk?

Het ‘ideale’ scenario is niet voor alle scholen haalbaar. Scholen kunnen ook opteren voor andere organisatievormen zolang ze de veiligheidsmaatregelen maar respecteren: 
 
  • Je kunt meerdere groepen in één grote ruimte examen laten afleggen. Je waakt er dan wel over dat die ruimte goed geventileerd en verlucht is, dat er 1,5 meter afstand is tussen de verschillende examengroepen, dat de leerlingen op vaste plaatsen zitten én dat ze een mondmasker dragen. Bekijk eventueel met de gemeente of met organisaties of bedrijven in de omgeving van je school of ze geen grote ruimte ter beschikking kunnen stellen. 
  • Je kunt ook meer dan 50 % of zelfs alle leerlingen tegelijkertijd op school aanwezig laten zijn. Dat kan enkel en alleen op voorwaarde dat de groepen volledig gescheiden blijven, niet alleen in de lokalen, maar ook in de gangen en op de speelplaats. Je kunt bv. met verschillende start- en einduren werken, de lokalen zo organiseren dat er geen contact is tussen de verschillende groepen etc. Als school heb je wel voldoende examenruimtes nodig om het op die manier te kunnen organiseren. 
Besteed ook extra aandacht aan de verplaatsingen naar en van school en de circulatie in de school: raad leerlingen af om met het openbaar vervoer te komen, laat ze indien mogelijk onmiddellijk na het examen naar huis gaan, vermijd opstoppingen aan de in- en uitgangen, de gangen en op de speelplaats, zorg voor eenrichtingsverkeer, … 
 
Verder blijven alle andere veiligheidsmaatregelen gelden: ventilatie of verluchting, een zeer goede handhygiëne, afstand houden en mondmaskers.