Vacature voor het ambt van adjunct-directeur (m/v) in BimSem

11 maart 2019

Het schoolbestuur van vzw De Ranken werft een adjunct-directeur secundair onderwijs aan voor het Berthoutinstituut-Klein Seminarie 2. De indiensttreding is voorzien op 1 september 2019.

Het Berthoutinstituut-Klein Seminarie (BimSem) is een Mechelse school met overwegend ASO-karakter en 2 specifieke TSO-richtingen die ongeveer 1150 leerlingen telt en ongeveer 130 gesubsidieerde personeelsleden.

Kandidaten sturen uiterlijk op 23 april 2019  per mail (paul.lenaerts3 [at] telenet.be) hun cv naar de heer Paul Lenaerts, voorzitter van het Lokaal Bestuurscomité en van de selectiecommissie.