Vacature voltijds pedagogisch begeleider competentieontwikkeling regio Antwerpen

23 mei 2019

De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst voor de regio Antwerpen een voltijds pedagogisch begeleider competentieontwikkeling (v/m) aan te werven om het team competentiebegeleiders te versterken voor het volgende schooljaar.

Je opdracht

De competentiebegeleider zal:

 • de ontwikkelde vormings- en begeleidingsconcepten ter ondersteuning van competentieontwikkeling van leraren(teams) in scholen vertalen
 • onderwijsactoren in scholen ondersteunen in functie van het realiseren van meer inclusief onderwijs
 • deelnemen aan vorming van de groep competentiebegeleiders met het oog op zowel persoonlijke professionele ontwikkeling als de professionele ontwikkeling van de begeleidingsgroep
 • kennis en inzicht verwerven in hoe didactiek, pedagogiek en HGW ingezet kunnen worden om meer inclusief onderwijs te realiseren
 • inzicht verwerven en inzetten van innovatiestrategieën
 • de onderwijsactualiteit volgen met focus op de doelen van het project competentieontwikkeling
 • reflectievaardigheden ontwikkelen om het eigen handelen te optimaliseren
 • de algemene projectdoelen “werken naar een meer inclusieve school” en “verbindend samenwerken met lokale onderwijspartners” met vormings- en begeleidingsinitiatieven mee ondersteunen
 • als verbindingsfiguur functioneren tussen het ondersteuningsnetwerk en de reguliere pedagogische begeleiding
 • contacten leggen in het kader van verbindend samenwerken
 • de eigen expertise inzetten m.b.t. het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 • de eigen expertise inzetten voor de ontwikkeling van vormings- en begeleidingsconcepten in het ondersteuningsnetwerk en daarbuiten
 • ondersteuners en scholen coachen met effect tot op de klasvloer in het realiseren van kwaliteitsvolle individueel aangepaste curricula

Je profiel

Van de kandidaat verwachten we dat zij/hij:

 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft
 • zich engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool
 • zich engageert haar/zijn opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren
 • relevante ervaring heeft met het werken in het basisonderwijs
 • openstaat voor de brede inclusiegedachte en dat via haar/zijn eigen huidige praktijk kan aantonen
 • creatief kan denken en handelen rond de brede inclusiegedachte en dat ook kan aantonen via haar/zijn huidige praktijk
 • over grote relatiebekwaamheid beschikt in functie van teamwerk en vergaderingen
 • bereid is flexibel om te gaan met werktijden en werkplek
 • zich verbindt tot basisvorming voor pedagogisch begeleiders en permanente
 • vervolmaking in het kader van de begeleidingsopdracht

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer. Je zal werken vanuit regio Antwerpen.

 • Een voltijdse detachering met behoud van het onderwijsstatuut d.w.z. vaste benoeming en salaris.

Onze organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie en ledenvereniging van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en  ondersteunen hen bij pedagogische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 400 onderwijsinstellingen bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij Ria Van Huffel, regiodirecteur via ria.vanhuffel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of 0492 732 656.

Solliciteren

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 19 juni 2019.

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Marjolein Vermijl, HR-medewerker Dienst Ondersteuning via marjolein.vermijl [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of op telefoonnummer 02 507 07 91.