Vacature voltijds of halftijds nascholer voor het project 'Met de modernisering secundair onderwijs aan de slag'

04 juni 2019

Heb je ervaring in het secundair onderwijs en heb je interesse om de veranderingen in ons onderwijs mee vorm te geven?

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil besturen, scholen en leraren ondersteunen in hun professionalisering en zich de recentste ontwikkelingen eigen laten maken. Ze wenst daartoe met ingang van 1 september 2019 één voltijdse of twee halftijdse nascholers voor het project ‘Met de modernisering aan de slag in het secundair onderwijs’ aan te werven. Focus ligt daarbij op de B-stroom en de vorming van de meest kwetsbare leerlingen in het gemoderniseerde secundair onderwijs.

Je legt als nascholer contacten met heel wat Vlaamse scholen en leraren. Je vervult de belangrijke rol om deelnemers te informeren en te begeleiden in dit professionaliseringsproces.

Je opdracht

Tot de opdracht van de nascholer behoort:

 • het op een enthousiaste en onderbouwde wijze toelichting geven over LLinkid en de nieuwe  leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • leiden van vormingssessies voor leidinggevenden en leraren rond de implementatie van de vernieuwingen in de eerste graad in de B-stroom
 • de deelnemende scholen aan dit project stimuleren om een eigen visie uit te werken op de modernisering in de eerste graad in de B-stroom
 • in een procesmatig traject leidinggevenden en leraren ondersteunen bij het implementeren van hun visie in de onderwijspraktijk
 • samen met de andere nascholers en de projectleider een projectteam vormen dat regelmatig overlegt en dat samen vorm geeft aan het nascholingsproject
 • uitwerken van interactieve en kwalitatieve nascholingssessies
 • nauwgezet opvolgen van de administratieve kant van de nascholing
 • verzorgen van communicatie met scholen en scholengemeenschappen
 • participeren aan vorming en overleg; het projectteamoverleg vindt plaats in Brussel
 • zelfstandig en samen met de andere leden van het projectteam sessiemateriaal ontwikkelen
 • samenwerken met de regionale begeleiders

Je profiel

Van de kandidaat verwachten we dat hij:

 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft
 • zich engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool
 • zich engageert zijn opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren
 • een teamspeler is, maar tegelijk ook zelfstandig kan werken
 • creatief is en initiatief neemt
 • ervaring heeft in de B-stroom of het bso van het secundair onderwijs
 • op de hoogte is van recente ontwikkelingen op onderwijskundig gebied, in het bijzonder van denkkaders, tools en instrumenten die gehanteerd worden bij de vernieuwing van de B-stroom en het bso
 • bereid is zich in te werken in de visieteksten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen met betrekking tot de modernisering so en het nieuwe leerplanconcept
 • vertrouwd is met de vernieuwingen in de eerste graad en bereid is zich daarin en in het nieuwe leerplanconcept verder te verdiepen en te vormen
 • vertrouwd is met beleidsvoering binnen scholen
 • in staat is om uit te dagen tot reflectie
 • flexibel kan omgaan met opdrachten, werktijd en werkplek
 • beschikt over de competenties om het leren van volwassenen te faciliteren en om een nascholingstraject uit te bouwen
 • veranderingsprocessen kan begeleiden en daarin ook weet om te gaan met weerstand

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer. Als nascholer ben je actief in alle Vlaamse provincies.

 • Je wordt aangeworven van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020. Eén van de mogelijkheden is een voltijdse detachering vanuit je school met behoud van het onderwijsstatuut d.w.z. vaste benoeming en salaris. Ook andere contractvormen zijn mogelijk.
 • Een voltijdse of halftijdse aanstelling is mogelijk.

Als werkgever biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen je ondersteuning via een gedreven projectleider en collega’s binnen de dienst, inzicht in actuele onderwijsdossiers, en een professionaliseringstraject waarin je ook zelf als nascholer verder kan groeien. Voor de praktische uitvoering kan je rekenen op ondersteuning door de Dienst Ondersteuning - eventorganisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Onze organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie en ledenvereniging van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en  ondersteunen hen bij pedagogische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 400 onderwijsinstellingen bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

Voor meer informatie over de job-inhoud kan je terecht bij Carl Snoecx carl.snoecx [at] katholiekonderwijs.vlaanderen 02 507 07 32 en Lut Favoreel lut.favoreel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen 02 507 06 45, projectleiders van het nascholingsproject, Dienst Curriculum en Vorming, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.

Solliciteren

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 20 juni 2019.

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Marjolein Vermijl, HR - medewerker Dienst Ondersteuning via marjolein.vermijl [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of op telefoonnummer 02 507 07 91.