Vacature voltijds adviseur – expert pedagogisch beleid en begeleiding

06 november 2018

Boeit onderwijs in brede zin je heel erg? Heb je brede ervaring in onderwijszaken? Heb je zowel praktijkervaring als ‘bovenschoolse’ beleidservaring? Word je geboeid door onderwijskundig beleid én door pedagogische begeleiding? Vind je wetenschappelijk onderwijsonderzoek interessant?

Als het antwoord op bovenstaande vragen ‘ja’ is, dan is deze vacature iets voor jou.

We zoeken een gedreven collega om in de stafdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan de slag te gaan als voltijds adviseur – expert pedagogisch beleid en begeleiding.

Je opdracht

Als adviseur werk je mee aan visieontwikkeling en beleidsvoorbereiding –en ondersteuning, in deze functie in het bijzonder inzake de domeinen van onderwijskundig beleid en pedagogische begeleiding. Je adviseert het beleidsteam, faciliteert de uitvoering van het beleid en adviseert anderen over de toepassing ervan. Je volgt de uitvoering op en zorgt in overleg met het beleidsteam en andere (beleids)medewerkers voor een coherente beleidsvoering in de organisatie. Als lid van het team ben je mee verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Je neemt je ambassadeursrol voor de organisatie en het geheel van het katholiek onderwijs in Vlaanderen en Brussel ter harte. Je bent ook verantwoordelijk voor de werking rond wetenschappelijk onderzoek waar Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij betrokken is.

Concreet bestaat je takenpakket uit:

 • actief deelnemen aan interne vergaderingen, en voorbereiden en opvolgen van nota’s en presentaties, ter onderbouwing van (gesprekken over) inhoudelijke dossiers
 • het helikopterperspectief over het geheel van de organisatie innemen en als penvoerder van dossiers tegelijk inhoud en draagvlak realiseren
 • de organisatie vertegenwoordigen op externe nationale en internationale fora, en in werkgroepen van het Departement Onderwijs & vorming, van de Vlaamse Onderwijsraad…
 • coördineren van wetenschappelijk onderzoek
 • voorbereiden en geven van lezingen en presentaties, en als interveniant deelnemen aan conferenties en debatten…
 • schrijven en redigeren van artikels, rapporten en andere teksten
 • opvolgen van de brede onderwijskundige literatuur
 • anticiperen op (inter)nationale ontwikkelingen en relevante tendensen in de inhoudelijke werking van de organisatie binnenbrengen
 • verbanden leggen met de andere beleidsdomeinen
 • kritisch nadenken over de te volgen procedures 
 • formuleren van beleidsaanbevelingen

Je profiel

Wil je deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je:

 • een hart hebt voor onderwijs en vorming
 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft
 • zich engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool
 • in haar/zijn omgang met collega’s getuigt van integriteit, respect, vertrouwen, zorg en waardering voor ieders werk in een geest van solidariteit en verbondenheid
 • graag in teamverband werkt en verbindend kan samenwerken
 • zich engageert haar/zijn opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren
 • doelgericht en oplossingsgericht werkt en beschikt over een hoog kritisch-reflectief vermogen
 • een problematiek kan analyseren en een veelheid aan gegevens tot een synthese kan brengen
 • discreet kan omgaan met informatie
 • flexibel kan omgaan met opdrachten, werktijd en werkplek
 • over ICT-vaardigheden beschikt 
 • zich blijvend wil professionaliseren en de professionalisering van het team helpt versterken
 • breed geïnteresseerd bent in velerlei aspecten van onderwijs en in alle onderwijsniveaus
 • uitgebreide expertise hebt rond het brede gamma van thema’s uit rond pedagogie, onderwijskunde en onderwijskwaliteit
 • ervaring hebt met aspecten van wetenschappelijk onderwijskundig onderzoek
 • over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden beschikt
 • een vertegenwoordigingsfunctie kwaliteitsvol invult en onderhandelingsvaardigheden beheerst

Ons aanbod 

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer. Je zal werken vanuit onze kantoren in Brussel, Guimardstraat 1, 1040 Brussel, in het statuut van pedagogisch adviseur.

Onze organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en  ondersteunen hen bij juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 200 leden bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kun je contact opnemen met Machteld Verhelst, pedagogisch directeur via 02 507 07 84 of machteld.verhelst [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

Solliciteren

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 9 december 2018.

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek en een schriftelijke opdracht.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Marjolein Vermijl, HR - medewerker Dienst Ondersteuning via marjolein.vermijl [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of op telefoonnummer 02 507 07 91.