Vacature vakbegeleider Latijn en Grieks

15 mei 2018

Met ingang van 01-09-2018 wenst de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een deeltijds pedagogisch begeleider Latijn en Grieks (v/m) aan te werven om het begeleidingsteam regio Mechelen-Brussel te versterken.

Je opdracht

Tot de opdracht van de pedagogisch begeleider behoort:

 • scholen, vakcoördinatoren en leraren Latijn en Grieks ondersteunen, met bijzondere aandacht voor beginnende leraren
 • vakgroepen in de uitwerking en de toepassing van leerplannen informeren en ondersteunen
 • bijdragen leveren aan pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen
 • in teamverband werken vanuit de eigen dienst en vlaanderenbreed: in de regionale multidisciplinaire teams, in de leerplancommissies, pedagogische werkgroepen, dienst- en domeinvergaderingen…
 • een nascholingsaanbod aansturen
 • een digitaal uitwisselplatform aanvullen
 • aan netwerking doen op regionaal niveau met externe organisaties

Je profiel

Van de kandidaat verwachten we dat zij/hij:

 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft
 • zich engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool
 • zich engageert haar/zijn opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren
 • beschikt over het diploma van master in de Taal en Letterkunde: Latijn en Grieks (klassieke filologie)
 • ruime onderwijservaring heeft in beide vakgebieden (liefst in meerdere graden)
 • belangstelling heeft voor onderwijs en onderwijsvernieuwing, in het bijzonder voor de vakken Latijn en Grieks
 • beschikt over een ruime kennis van de leerplannen van het vak of de bereidheid heeft zich hierin te verdiepen
 • een goede kijk heeft op het hedendaagse denken over het onderricht van Latijn en Grieks
 • zich verbindt tot permanente professionalisering en vorming in het kader van de begeleidingsopdracht

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie in een deeltijdse aanstelling via BPT-uren (6/20). De verplaatsingskosten worden vergoed volgens de wettelijke bepalingen. Begeleiders hebben maandelijks recht op een forfaitair bedrag bureaukosten.

Onze organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en  ondersteunen hen bij juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 200 leden bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij de regiodirecteur van Mechelen-Brussel, Peter Op ’t Eynde (peter.opteynde [at] katholiekonderwijs.vlaanderen) F. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 0497 54 09 69).

Solliciteren

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Kandidaten zijn bij voorkeur woonachtig in de regio Mechelen-Brussel. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 1 juni 2018.

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Marjolein Vermijl, HR - medewerker Dienst Ondersteuning via marjolein.vermijl [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of op telefoonnummer 02 507 07 91.