Vacature pedagogisch begeleider SWeTe-praktijkvakken (nijverheidstechnische vakken) voor de regio Limburg

04 juni 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van september 2019 één voltijds of twee halftijds pedagogisch begeleiders nijverheidstechnische vakken aan te werven om het team secundair onderwijs van de regio Limburg te versterken.

Je opdracht

Concreet bestaat je takenpakket uit:

 • leraren nijverheidstechnische vakken ondersteunen, o.m. bij de implementatie van de (nieuwe) leerplannen
 • bijzondere aandacht hebben voor de pedagogisch-didactische aanpak binnen nijverheidstechnische vakken
 • op regelmatige basis samenwerken met de collega-begeleiders nijverheidstechnische vakken
 • vakgroepen en teams procesmatig ondersteunen in hun eigen werking
 • netwerken voor leraren nijverheidstechnische vakken ondersteunen en/of faciliteren
 • professionalisering voor leraren nijverheidstechnische vakken organiseren
 • vragen vanuit het onderwijsveld (directeurs, leraren, diverse organisaties) beantwoorden/ondersteunen
 • scholen ondersteunen ter voorbereiding en in opvolging van doorlichtingsverslagen
 • pedagogische studiedagen mee ondersteunen
 • vernieuwende didactische werkvormen stimuleren
 • kijkwijzers en methodieken voor begeleidingswerk helpen ontwikkelen
 • meewerken aan Vlaanderenbreed overleg rond relevante thema’s
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen loyaal vertegenwoordigen op verschillende overlegfora

Je profiel

Van de kandidaat verwachten we dat hij/zij:

 • over een relevant diploma en pedagogisch bekwaamheidsbewijs beschikt
 • ervaring in een leidinggevende functie (vb. TA) is een pluspunt
 • relevante vakexpertise in het onderwijs heeft
 • bereid is zich te verdiepen in de leerplannen nijverheidstechnische vakken
 • een goede kennis van een of enkele nijverheidstechnische vakken heeft en bereid is zich verder te bekwamen in deze en andere verwante vakken
 • over grote relatiebekwaamheid beschikt in functie van teamwork en vergaderingen
 • zich engageert haar/zijn opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren
 • bereid is om zichzelf blijvend te professionaliseren, binnen het Vlaanderenbrede en regionale team, o.a. in de vorm van een meerjarige basisvorming
 • kennis heeft van het brede onderwijsveld
 • de missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft, met een stevig engagement voor de katholieke dialoogschool
 • een ruime belangstelling voor onderwijs en onderwijsvernieuwing heeft, in het bijzonder met betrekking tot nijverheidstechnische vakken
 • beschikt over de nodige (ped)agogische, communicatieve en ICT-vaardigheden
 • bereid is flexibel om te gaan met werktijden

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer. Je zal werken vanuit regio Limburg.

 • Een voltijdse (100% BPT–uren) of een halftijdse aanstelling (10 BPT-uren).
 • We voorzien een startdatum vanaf 1 september 2019.

Onze organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie en ledenvereniging van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en  ondersteunen hen bij pedagogische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 400 onderwijsinstellingen bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij Kathleen Toonen, regiodirecteur pedagogische begeleiding regio Limburg, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 0479 73 99 34.

Solliciteren

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 20 juni 2019.

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Marjolein Vermijl, HR - medewerker Dienst Ondersteuning via marjolein.vermijl [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of op telefoonnummer 02 507 07 91.