Vacature pedagogisch begeleider secundair onderwijs biologie, chemie en natuurwetenschappen

12 mei 2020

Zin in een nieuwe uitdaging? We zoeken een gedreven collega om bij het Vlaams Lasalliaans Perspectief aan de slag te gaan als pedagogisch begeleider secundair onderwijs biologie, chemie en natuurwetenschappen.

Je opdracht

Concreet bestaat je takenpakket uit:

 • leerkrachten van bovenvermelde vakken van de secundaire scholen van het VLP ondersteunen op pedagogisch-didactisch vlak
 • de implementatie van onderwijsvernieuwingen
 • deelname aan werkgroepen en activiteiten van het VLP-scholennetwerk
 • bijdragen aanleveren vanuit het lasalliaanse opvoedingsproject om de spiritualiteit binnen de secundaire scholen (ook binnen de vakken) te bevorderen (of bereid zijn deze competentie te verwerven)

Je profiel

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee ondersteunen en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je

 • beschikt over een masterdiploma met betrekking op minstens één van de voornoemde vakken
 • vastbenoemd bent in het secundair onderwijs
 • een curriculum vitae kan voorleggen dat alle elementen bevat waaruit onderwijskundige inzichten, agogische vaardigheden en vakdidactische deskundigheid blijken en hoe ze uitgebreid en verdiept werden
 • ervaring hebben met de pedagogiek en didactiek voor de vakken biologie, chemie en natuurwetenschappen of bereid zijn die te verwerven
 • beschikt over de nodige agogische en communicatieve vaardigheden
 • op de hoogte bent van de actuele pedagogisch-didactische evoluties in het secundair onderwijs
 • een stevig engagement hebt voor het lasalliaanse opvoedingsproject en bereid bent om je hierin blijvend te verdiepen
 • je verbindt tot permanente nascholing en vervolmaking
 • getuigt van engagement voor de katholieke dialoogschool
 • de missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer.

 • Een aanstelling op basis van BPT-uren
 • Startdatum: 1 september 2020.

Onze organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie en ledenvereniging van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en ondersteunen hen bij pedagogische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 400 onderwijsinstellingen bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Bijkomende informatie over de werking van de pedagogische begeleiding van het Vlaams Lasalliaans Perspectief kan je vinden via de website: www.vlp-scholennetwerk.be     

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kun je contact opnemen met Geert Mortier, directeur van de pedagogische begeleidingsdienst van het VLP, geert.mortier [at] vlp-scholennetwerk.be, 0479 58 06 97.

Solliciteren

Bezorg je CV en motivatiebrief aan de heer Geert Mortier, directeur van de pedagogische begeleidingsdienst van het VLP. Dit kan via mail aan geert.mortier [at] vlp-scholennetwerk.be of per post: Geert Mortier, Veemarkt 53/51, 8500 Kortrijk.

We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 8 juni 2020.

Alle kandidatuurstellingen zullen met de nodige discretie behandeld worden.