Vacature pedagogisch begeleider lerende netwerken, proeftuinwerking (60%) en nascholer kwaliteitsontwikkeling (40%)

02 juli 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil haar leden nieuwe tools en methodieken aanreiken om het schooleigen opvoedingsproject als katholieke dialoogschool concreet te maken. In een project ‘inspirerend burgerschap’ worden hiertoe ondersteunende netwerken, nascholingen en materialen ontwikkeld. Deze ondersteuning focust zich op specifieke thema’s: diversiteit en polarisatie, community services learning, burgerschapsvorming, enz. We zoeken een nieuwe medewerker voor het team dat samen met pedagogische begeleiders en schoolteams dit project ondersteunt. Daarnaast ga je aan de slag als nascholer kwaliteitsontwikkeling met als focus het basisonderwijs.

We zoeken een gedreven collega om in de dienst Identiteit & kwaliteit aan de slag te gaan als Pedagogisch begeleider lerende netwerken, proeftuinwerking (60%) en nascholer kwaliteitsontwikkeling (40%).

Je opdracht

Je opdracht als pedagogisch begeleider lerende netwerken en proeftuinwerking:

 • Je begeleidt Vlaanderenbreed, in samenwerking met collega’s, de werking van lerende netwerken en proeftuinscholen, gericht op het ontwikkelen van concrete materialen en methodieken rond inspirerend burgerschap en community service learning.
 • Je gebruikt de input van leraren om de materialen en methodieken rond inspirerend burgerschap en community service learning te verbeteren.
 • Je schrijft geregeld blogposts en korte artikels over de projectwerking.
 • Je verzorgt de grafische vormgeving van artikels, folders en ander communicatiemateriaal.
 • Je spoort kansen tot samenwerking met interne en externe partners op en benut ze optimaal.
 • Je vertegenwoordigt Katholiek Onderwijs Vlaanderen in het algemeen en de projectwerking in het bijzonder bij interne en externe partners.

Je opdracht als nascholer kwaliteitsontwikkeling:

 • Je zorgt mee voor de verdere uitbouw van een evenwichtig nascholingsprogramma wat betreft kwaliteitsontwikkeling in het basisonderwijs. Dit aanbod vormt een geïntegreerd onderdeel van het aanbod ‘ZininLeren!ZininLeven!Zininschool!’
 • Je werkt een praktijkgericht aanbod uit over verschillende thema’s binnen kwaliteitsontwikkeling zoals schoolwerkplanning, referentiekader onderwijskwaliteit en het begeleiden van veranderingsprocessen. Je kan een beroep doen op de nascholingen uit het aanbod van het vorige schooljaar en op de expertise van het kernteam kwaliteitsontwikkeling.
 • Je bent verantwoordelijk voor de praktische realisatie van de nascholingen en houdt rekening met de vragen en de noden van de school. De sessies worden Vlaanderenbreed gegeven. Voor kernteams worden ze regionaal aangeboden en voor schoolteams gaat de nascholer ter plaatse.
 • Je contacteert de ingeschreven scholen, maakt de nodige afspraken en volgt de administratie op.

Je profiel

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee ondersteunen en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je:

 • de missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft
 • getuigt van engagement voor de katholieke dialoogschool
 • je engageert je om je opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren
 • in je omgang met collega’s getuigt van respect, vertrouwen, zorg en waardering voor ieders werk in een geest van solidariteit en verbondenheid
 • over een grote relatiebekwaamheid beschikt met het oog op teamwork en vergaderingen
 • vertrouwd bent met de gangbare informaticatoepassingen
 • je flexibel opstelt
 • bereid bent je blijvend te professionaliseren en de professionalisering van het team te versterken
 • kennis hebt van kwaliteitsontwikkeling in (katholiek) onderwijs
 • over relevante onderwijservaring in basis- of secundair onderwijs beschikt of kan aantonen dat je door eerdere beroepsactiviteiten voldoende voeling hebt verworven met (katholiek) onderwijs om een schoolteam of lerend netwerk vlot te kunnen begeleiden
 • een ruime belangstelling hebt voor onderwijs en onderwijsvernieuwing
 • ruime praktijkervaring hebt in het basisonderwijs met een duidelijke visie op onderwijs en specifieke expertise bezit wat betreft kwaliteitsontwikkeling
 • beschikt over voldoende taalvaardigheid voor het opstellen van de nascholingsfiches en het geven van verdere sessies
 • ruime kennis hebt van het leerplan Zill en een schoolteam kan aanzetten tot realisatie van gestelde doelen conform de verwachtingen voor onderwijskwaliteit en aansluitend op het schooleigen pedagogisch project

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer. Je zal werken vanuit de Dienst Identiteit & kwaliteit.

 • Een voltijdse detachering met behoud van het onderwijsstatuut d.w.z. vaste benoeming en salaris.
 • Startdatum: 1 september 2019.

Onze organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie en ledenvereniging van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en  ondersteunen hen bij pedagogische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 400 onderwijsinstellingen bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kun je contact opnemen met Daniel De Coen, directeur Dienst Identiteit & kwaliteit via daniel.decoen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

Solliciteren

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 18 augustus 2019.

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek dat zal plaatsvinden op 21 of 23 augustus 2019. Gelieve deze dag, in afwachting van een definitieve uitnodiging, vrij te houden.

 

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Marjolein Vermijl, HR-medewerker Dienst Ondersteuning via marjolein.vermijl [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of op telefoonnummer 02 507 07 91.