Vacature pedagogisch begeleider leerondersteuning GOK- en zorgbeleid (50% of 100%) secundair onderwijs

06 januari 2021

Ben je pedagogisch begeleider, nascholer, leraar of neem je een coördinerende functie op in je school? Heb je een brede interesse in goed onderwijs? Wil je meewerken aan kwaliteitsvol onderwijs dat het maximum haalt uit alle leerlingen? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van katholieke scholen op pedagogisch en didactisch vlak voor fase 0 en fase 1? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou.

De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt gedreven collega’s om vanuit onze visie op goed onderwijs, onze visie achter het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs en een onderzoekende houding naar wat werkt in onderwijs (evidence informed), en vanuit een specifieke expertise aan de slag te gaan als

Pedagogisch begeleider leerondersteuning GOK- en zorgbeleid (50% of 100%) secundair onderwijs 

Je opdracht

Tot jouw opdracht behoort

 • leraren, lerarenteams en/of directeurs vanuit jouw specifieke expertise en een grondig inzicht in (de toepassing van) het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs ondersteunen bij het vormgeven van goed onderwijs;
 • het versterken van leraren in het werken vanuit goed onderwijs (met focus op differentiatie, brede evaluatie en remediëring (en andere redelijke aanpassingen) met als doel het maximum te halen uit alle leerlingen; op korte termijn ook in functie van het remediëren van leerachterstand omwille van covid-19;
 • het (niveau-overschrijdend) uitwisselen van goede praktijken en het leren van elkaar faciliteren;
 • netwerken voor betrokken leraren en/of middenkader ondersteunen en/of faciliteren;
 • professionalisering voor leraren vanuit jouw specifieke expertise organiseren;
 • vragen vanuit het onderwijsveld (directeurs, leraren) beantwoorden/ondersteunen;
 • aan leraren en teams onderwijsinnovaties op het vlak van differentiatie en remediëring, fase 0 en fase 1 aanreiken;
 • ondersteunen van de implementatie van kijkwijzers en methodieken voor de ondersteuning en begeleiding van leraren en scholen;
 • meewerken aan Vlaanderenbreed overleg rond leerondersteuning.

Je profiel

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee waarmaken en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je

 • over een relevant diploma en pedagogisch bekwaamheidsbewijs beschikt;
 • ruime onderwijservaring hebt op pedagogisch en didactisch vlak met praktijkervaring;
 • ruime ervaring hebt met leerondersteuning en/of het vormgeven van goed onderwijs in fase 0 en 1;
 • loyaal en ruimdenkend in een team kan functioneren;
 • bereid bent om vak- of leergebied en niveau-overschrijdend te overleggen en samen te werken;
 • je engageert je opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren;
 • je verbindt tot professionalisering en vorming in het kader van je opdracht;
 • kennis hebt van het brede onderwijsveld;
 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft;
 • je engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool;
 • beschikt over de nodige (ped)agogische, communicatieve en ICT-vaardigheden;
 • bereid bent scholen Vlaanderenbreed te ondersteunen;
 • bereid bent flexibel om te gaan met werktijden.

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer. Het gaat om een deeltijdse of voltijdse detachering met behoud van het onderwijsstatuut d.w.z. vaste benoeming en salaris. Het is mogelijk om te solliciteren tot en met 28 januari. We voorzien een indiensttreding zo snel mogelijk.

Onze organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie en ledenvereniging van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en ondersteunen hen bij pedagogische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden meer dan 2 400 onderwijsinstellingen bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kun je contact opnemen met

 • Cindy Lammens, teamverantwoordelijke secundair onderwijs, dienst Curriculum & vorming via 0473 86 18 78 (cindy.lammens [at] katholiekonderwijs.vlaanderen);
 • Jan Schokkaert, directeur dienst Lerenden via 02 507 06 48 of 0497 39 76 52(jan.schokkaert [at] katholiekonderwijs.vlaanderen).

Solliciteren

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. Geef ook aan voor welk(e) expertisedomein(en) je solliciteert. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Bijkomend verwachten we dat je door middel van minstens één uitgewerkt voorbeeld aangeeft hoe jouw expertise op het vlak van leerondersteuning in het recente verleden al het verschil heeft gemaakt voor leerlingen of leraren (effectmeting). Solliciteren kan uiterlijk tot en met 28 januari 2021.

Indien we je op basis van je cv, je motivatie en de bijhorende opdracht selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv, motivatie of opdracht?
Contacteer Hilde Decaesstecker, HR-medewerker Dienst Ondersteuning via hilde.decaesstecker [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of op telefoonnummer 02 507 07 66.