Vacature pedagogisch begeleider “evidence-informed beleid ontwikkelen in een katholieke dialoogschool”

02 juli 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil haar leden nieuwe tools en methodieken aanreiken om het schooleigen opvoedingsproject als katholieke dialoogschool concreet te maken. In een project ‘inspirerend burgerschap’ worden hiertoe ondersteunende netwerken, nascholingen en materialen ontwikkeld. Deze ondersteuning focust zich op specifieke thema’s: diversiteit en polarisatie, community services learning, burgerschapsvorming, enz. We zoeken een nieuwe medewerker voor het team dat samen met pedagogische begeleiders en schoolteams dit project ondersteunt.

We zoeken een gedreven collega om in de dienst Identiteit & kwaliteit aan de slag te gaan als pedagogisch begeleider “evidence-informed beleid ontwikkelen in een katholieke dialoogschool”. 

Je opdracht

 • Je toetst de noden van leidinggevenden basis- en secundair onderwijs af en vertaalt dit in ondersteuningsinterventies en -materialen.
 • Je ondersteunt het gebruik van specifieke instrumenten in het kader van de identiteits- en kwaliteitsontwikkeling van een school: de GPS-tool, tools rond diversiteit, enz.
 • Je kan de statistische achtergrond van kwantitatieve surveys duiden aan onderwijsprofessionals.
 • Je kan onderwijsprofessionals in staat stellen om valide conclusies uit beschikbare data te trekken.
 • Je benut kansen om tools en methodieken die binnen de projectwerking worden ontwikkeld te integreren in het professionaliseringsaanbod van onze organisatie.
 • Je verzorgt de doorontwikkeling van instrumenten en methodieken i.v.m. het omgaan met diversiteit en polarisering op school zodat ze integraal onderdeel worden van de identiteits- en kwaliteitsontwikkeling van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 • Je spoort kansen tot samenwerking met interne en externe partners op en benut ze optimaal.
 • Je vertegenwoordigt Katholiek Onderwijs Vlaanderen in het algemeen en de projectwerking in het bijzonder bij interne en externe partners.

Je profiel

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee ondersteunen en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je:

 • De missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft.
 • Getuigt van engagement voor de katholieke dialoogschool
 • Ervaring hebt met het vertalen van resultaten uit onderzoek (praktijkonderzoek, surveys…) naar beleidsopties, en -acties.
 • In het bezit zijn van een Master (bv. Onderwijswetenschappen, Educatieve Studies,…) is een pluspunt).
 • Je ervaring hebt met onderwijsbeleid in een basisschool of secundaire school of kan aantonen dat je over gelijkwaardige relevante praktijkervaring beschikt. Ervaring met onderwijs in een diverse context is een pluspunt.
 • Je engageert je om je opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren.
 • In je omgang met collega’s getuigt van respect, vertrouwen, zorg en waardering voor ieders werk in een geest van solidariteit en verbondenheid.
 • Een ruime belangstelling hebt voor onderwijs en onderwijsvernieuwing.
 • Over een grote relatiebekwaamheid beschikt met het oog op teamwork en vergaderingen.
 • Vertrouwd bent met de gangbare informaticatoepassingen.
 • Je flexibel opstelt.
 • Bereid bent je blijvend te professionaliseren en de professionalisering van het team te versterken.

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer. Je zal werken vanuit onze kantoren in Brussel.

 • 50% tot 100% (bespreekbaar) voor een tijdelijke aanstelling van 1 jaar, te verlengen tot maximaal 3 jaar.

Een aanstelling kan op contractuele basis of via detachering. Bij een contractuele aanstelling bieden we:

 • een contract van on/bepaalde duur
 • een aantrekkelijk salaris aangevuld met extra legale voordelen zoals groepsverzekering, woon-werkvergoeding, tussenkomst in maaltijden
 • een uitgebreid pakket vakantiedagen

Bij een detachering behoud je je onderwijsstatuut d.w.z. vaste benoeming en salaris.

Onze organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie en ledenvereniging van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en  ondersteunen hen bij pedagogische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 400 onderwijsinstellingen bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kun je contact opnemen met Daniel De Coen, directeur Dienst Identiteit & kwaliteit via daniel.decoen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

Solliciteren

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 18 augustus 2019.

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek dat zal plaatsvinden op 21 of 23 augustus 2019. Gelieve deze dag, in afwachting van een definitieve uitnodiging, vrij te houden.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Marjolein Vermijl, HR-medewerker Dienst Ondersteuning via marjolein.vermijl [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of op telefoonnummer 02 507 07 91.