Vacature, halftijds/voltijds, studiedomeinbegeleider Maatschappij en welzijn (nu domein Personenzorg) regio West-Vlaanderen

30 april 2019

Ben je op zoek naar een uitdagende job in de onderwijswereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van West-Vlaamse katholieke scholen op pedagogisch en didactisch vlak? Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst een pedagogisch begeleider aan te werven als vakbegeleider binnen het studiedomein Maatschappij en Welzijn met specialiteit huishoudkunde/voeding-verzorging of/en opvoedkunde/pedagogische en psychologische vakken of/en verzorging / verpleegkunde en aanverwante.  

Je opdracht 

Concreet bestaat je takenpakket uit: 

 • scholen, vakcoördinatoren en leraren ondersteunen, met bijzondere aandacht voor beginnende leraren
 • modernisering so helpen uitrollen in de scholen
 • interdisciplinaire vakgroepen in de uitwerking en de toepassing van leerplannen informeren en ondersteunen
 • (lerende) netwerken stimuleren, ondersteunen en uitbouwen
 • pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen mee ondersteunen
 • in teamverband werken vanuit de eigen dienst en Vlaanderenbreed: in leerplancommissies, Vlaanderenbreed overleg, regionale dienst- en domeinvergaderingen, …
 • een nascholingsaanbod aansturen
 • kijkwijzers en methodieken voor begeleidingswerk helpen ontwikkelen
 • aan netwerking doen op regionaal niveau met externe organisaties binnen de regio West-Vlaanderen
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen loyaal vertegenwoordigen op verschillende overlegfora

Je profiel 

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee waarmaken en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je:

 • beschikt over diploma (minimum bachelorniveau) en onderwijsbekwaamheid specialiteit huishoudkunde / opvoedkunde / verzorging en aanverwante
 • ruime onderwijservaring hebt op pedagogisch en didactisch vlak met praktijkervaring in het vakgebied (liefst in meerdere onderwijsvormen) 
 • loyaal en ruimdenkend in een team kan functioneren
 • je engageert jouw opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren
 • je verbindt tot permanente professionalisering en vorming in het kader van de begeleidingsopdracht o.a. in de vorm van een meerjarige basisvorming
 • interesse hebt in het ruime veld van gezondheid en welzijn
 • belangstelling hebt voor en kennis hebt van onderwijs en onderwijsvernieuwing, in het bijzonder binnen het domein welzijn en maatschappij
 • belangstelling hebt voor en kennis hebt van de leerplannen van het studiegebied of de bereidheid hebt je hierin te verdiepen
 • loyaal de missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft
 • je engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool
 • je beschikt over de nodige (ped)agogische, communicatieve en ict-vaardigheden
 • je over grote relatiebekwaamheid beschikt in functie van teamwerk en vergaderingen;
 • bereid bent flexibel om te gaan met werktijden en werkplek

Ons aanbod 

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer. Je zal werken vanuit regio West-Vlaanderen.

 • Een deeltijdse aanstelling via detachering en of BPT-uren, nu of op 1 dec. 2020 eventueel uitbreidbaar naar een full-timeopdracht.
 • Startdatum: 1 september 2019. 

Onze organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie en ledenvereniging van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en  ondersteunen hen bij pedagogische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 400 leden bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse? 

Voor meer informatie over de jobinhoud kun je contact opnemen met Luc Beelprez, niveaucoördinator so, luc.beelprez [at] katholiekonderwijs.vlaanderen en/of met Karine Willocx, karine.willocx [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

Solliciteren 

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan uiterlijk tot en met vrijdag 24 mei 2019.

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Marjolein Vermijl, HR - medewerker Dienst Ondersteuning via marjolein.vermijl [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of op telefoonnummer 02 507 07 91.