Vacature directeur in de basisschool Sint Norbertus

11 maart 2019

De vzw Comté voor onderwijs heeft een vacature voor de functie van directeur voor de basisschool in de Geldenaaksebaan 200 te 3001 Heverlee.  Deze school maakt deel uit van de scholen bestuurd door het inrichtend comité van de zusters Annuntiaten van Heverlee.

De nieuwe directeur zal met ingang van 1 september 2019 verantwoordelijk zijn voor het pedagogisch beleid van deze basisschool. 

Personen die zich kandidaat wensen te stellen voor deze functie, richten hun sollicitatiebrief met curriculum vitae naar de voorzitter van het schoolbestuur: De heer Roger Haest, Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee en dit vóór 31 maart 2019.