Vacature deeltijds vakbegeleider hout en bouw (v/m) regio Oost-Vlaanderen en Mechelen-Brussel

13 juni 2018

Met ingang van 01-09-2018 wenst de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een deeltijds pedagogisch begeleider hout en bouw (v/m) aan te werven om het begeleidingsteam regio Oost-Vlaanderen en Mechelen-Brussel te versterken.

Je opdracht

Tot de opdracht van de pedagogisch begeleider behoort:

 • scholen, vakcoördinatoren en leraren hout en bouw ondersteunen, met bijzondere aandacht voor beginnende leraren
 • vakgroepen in de uitwerking en de toepassing van leerplannen informeren en ondersteunen
 • bijdragen leveren aan pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen
 • in teamverband werken vanuit de eigen dienst en vlaanderenbreed: in leerplancommissies, pedagogische werkgroepen, dienst- en domeinvergaderingen…
 • een nascholingsaanbod aansturen
 • (lerende) netwerken stimuleren, ondersteunen en uitbouwen via sociale en andere media
 • aan netwerking doen op regionaal niveau met externe organisaties zowel binnen de regio Oost-Vlaanderen als Mechelen-Brussel

Je profiel

Van de kandidaat verwachten we dat zij/hij:

 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft
 • zich engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool
 • zich engageert haar/zijn opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren
 • beschikt over een relevant diploma op minimaal bachelorniveau of beschikken over gelijkwaardige domeinspecifieke (begeleidings)competenties
 • ruime onderwijservaring heeft in beide vakgebieden (liefst in meerdere onderwijsvormen)
 • belangstelling heeft voor onderwijs en onderwijsvernieuwing, in het bijzonder voor de praktijkvakken in het studiedomein hout en bouw
 • beschikt over een ruime kennis van de leerplannen van het vak of de bereidheid heeft zich hierin te verdiepen
 • een goede kijk heeft op het hedendaagse denken over het onderricht van de praktijkvakken in het studiedomein hout en bouw
 • zich verbindt tot permanente professionalisering en vorming in het kader van de begeleidingsopdracht

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie in een deeltijdse aanstelling via BPT-uren (10/20). De verplaatsingskosten worden vergoed volgens de wettelijke bepalingen. Begeleiders hebben maandelijks recht op een forfaitair bedrag bureaukosten.

Onze organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en  ondersteunen hen bij juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 200 leden bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij Greet Mertens, regiodirecteur Oost-Vlaanderen(greet.mertens [at] katholiekonderwijs.vlaanderen, 09 223 11 25) en Peter Op ’t Eynde, regiodirecteur Mechelen-Brussel, peter.opteynde [at] katholiekonderwijs.vlaanderen, 0497 54 09 69).

Kandidaatstelling

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 25 juni 2018.

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Marjolein Vermijl, HR - medewerker Dienst Ondersteuning via marjolein.vermijl [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of op telefoonnummer 02 507 07 91.