Tussentijdse verkiezingen COBES West-Vlaanderen en COBES Limburg: kandidaatstelling

17 oktober 2019

In het regionale comité besturen (COBES) van West-Vlaanderen en van Limburg namen het voorbije schooljaar enkele leden ontslag.

 

Namens bestuur

Lid van

Serge Huyghe (verkozen)

Vrije Technische scholen vzw

COBES West-Vlaanderen

Andy Roels (verkozen)

Opvoeding en onderwijs vzw

COBES West-Vlaanderen, lid van de algemene vergadering, lid van de adviesraad buitengewoon onderwijs

Hilde Veulemans (gecoöpteerd)

Vzw De Zeemeeuw, Oostende

COBES West-Vlaanderen, lid van de algemene vergadering, lid van de raad van bestuur

Stefan Oeyen (verkozen)

Vzw Katholiek Onderwijs Dekenaat Bilzen

COBES Limburg

Conform ons organiek reglement (hoofdstuk VIII, afdeling 2, artikel 39, §5) worden er in die regio’s nieuwe leden aangeduid via tussentijdse verkiezingen en een eventuele tussentijdse coöptatie en dat voor de duur van het mandaat.

De procedure is afgerond op 2 december 2019

In regio West-Vlaanderen verkiezen de COBES-leden op 3 december 2019 vervolgens twee nieuwe leden voor de algemene vergadering van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, dragen ze een vrouw voor de algemene vergadering voor en een nieuw lid voor de adviesraad buitengewoon onderwijs. Op haar vergadering van 5 december neemt de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen akte van de resultaten van de verkiezing voor de nieuwe leden van de algemene vergadering. Ze bekrachtigt de voordracht van het nieuwe lid voor de adviesraad buitengewoon onderwijs. De algemene vergadering benoemt het nieuwe lid van de raad van bestuur op haar vergadering van 19 december 2019.

Ken of ben jij de geschikte kandidaat?

Als bestuurder bepaal je mee wie er in jouw regionaal Comité Besturen (COBES) zit en zo ook wie de besturen vertegenwoordigt in de adviesraden, raad van bestuur en algemene vergadering van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Wil je je kandidaat stellen voor het comité besturen van één van beide regio’s, dan raden we je aan het profiel van een bestuurder Katholiek Onderwijs Vlaanderen door te nemen. Kandidaat ben je wanneer een bestuur je uiterlijk op donderdag 31 oktober 2019 om 12 uur voordraagt: 

Een bestuur kan meerdere kandidaten voordragen, maar ieder verkozen COBES-lid is lid van een verschillend schoolbestuur.

In de week van 4 november starten de verkiezingen. We informeren je volgende week over het verloop. Met jouw engagement én jouw stem kun je het verschil maken. We rekenen op jou!