Toegepaste informatica

27 april 2018

Heb je nog vragen bij de uitwerking van de leerplannen Toegepaste Informatica van Boekhouden-informatica en Informaticabeheer? Voel je je nog niet zeker bij de leerstof die je moet aanleren? Wil je meer kennis opdoen van de laatste ontwikkelingen?

We bieden een reeks nascholingen om de leerplannen Toegepaste Informatica van Boekhouden-informatica en Informaticabeheer te realiseren. Elk jaar updaten we de nascholingen en werken we nieuwe toepassingen en nascholingen uit op basis van vragen die we van jullie ontvingen.