Tijdsbesteding interne dienst PBW met rekenmodel Prebes

20 juni 2019

PREBES ontwikkelde de ‘Leidraad voor tijdsbesteding IDPBW’, een rekenmodel voor de prestaties van de medewerkers van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen besliste om de leidraad te aanvaarden als vertrekbasis voor een gesprek over preventie en preventie-uren. De raad van bestuur benadrukt dat het aan het schoolbestuur is om te bepalen welke middelen ze aan de interne dienst toewijst. Dat gebeurt uiteindelijk na voorafgaandelijk akkoord van het comité voor preventie en bescherming op het werk, zoals wettelijk bepaald. Bij het toekennen van de prestatieduur van de interne dienst brengt een bestuur ook het huidige en het te bereiken veiligheidsniveau in rekening.

Contactpersoon: Franky Wauters.