Tijdig opzeggen van de licentieovereenkomst met SEMU

14 november 2018

Wil je kopieën van bladmuziek gebruiken op school, zowel in de klas als daarbuiten? Dan heb je de toestemming nodig van de componist en/of de uitgever van die bladmuziek. Componisten en uitgevers hebben zich verenigd in de beheersvennootschap SEMU.

Via een licentieovereenkomst die SEMU geregeld voorlegt aan de instellingen voor dagonderwijs, verleent SEMU die scholen namens de betrokken uitgevers de toestemming om tijdens de les en tijdens andere schoolse activiteiten (bijvoorbeeld koorwerking) tegen betaling kopieën te gebruiken van sommige partituren. De overeenkomst kan afgesloten worden voor elke vestigingsplaats afzonderlijk, of voor verscheidene vestigingsplaatsen samen.

Voor een meer uitgebreide toelichting over het gebruik van bladmuziek verwijzen we naar de nota over het gebruik van bladmuziek voor onderwijsdoeleinden.

De licentieovereenkomst met SEMU wordt telkens afgesloten voor een periode van drie schooljaren. Daarna wordt die automatisch stilzwijgend verlengd voor een periode van drie jaar, tenzij de school de overeenkomst per aangetekend schrijven opzegt voor 31 december van het derde schooljaar.

Indien je een lopende licentieovereenkomst hebt tot het einde van dit schooljaar, met name tot 31 augustus 2019, en je die niet meer wil verlengen, moet je bijgevolg vóór 31 december 2018 het contract opzeggen en dat per aangetekend schrijven. Als dat niet tijdig gebeurt, zal de licentieovereenkomst automatisch opnieuw voor drie jaar worden verlengd.