Studiedag LOGOS XII – God in de geschiedenis van het lijden

18 april 2017

Op dinsdag 2 mei 2017 organiseert de KU Leuven de twaalfde LOGOS-studiedag. LOGOS XII wil dieper ingaan op de christelijke houding tegenover het lijden met bijzondere aandacht voor de betekenis van het lijden in het licht van ons geloof in een liefdevolle God.

Op het eerste gezicht lijkt de christelijke geloofsbelijdenis grotendeels te bestaan uit een reeks beweringen die te maken hebben met zogenaamde bovennatuurlijke werkelijkheden. Toch is de belijdenis gegrondvest op zeer concreet historische gebeurtenissen. Zo wordt er beleden dat Jezus van Nazareth “geleden heeft onder Pontius Pilatus”. De aandacht voor de historische details in dit geloofsartikel is treffend en zegt veel over de plaats die de geschiedenis - in al haar gebrokenheid - inneemt in de christelijke geloofsbeleving.

De thematiek van het lijden wordt in drie hoofdlezingen en acht werksessies vanuit verschillende invalshoeken benaderd. De hoofdsprekers zijn: Dr. Marc Desmet, priester Marc Steen en Luc De Saeger.

Ontdek het volledige programma van de studiedag en alle andere info. Je kunt je online inschrijven (code CA47). Met vragen over de studiedag kun je terecht bij desaegerluc [at] gmail.com (Luc De Saeger).