Strategische keuzes maken in het volwassenenonderwijs – congres op 22 en 23 november 2018

03 juli 2018

Het volwassenenonderwijs verandert door de schaalvergroting en de nieuwe financiering de komende jaren volledig van gedaante. Om op die en andere ontwikkelingen te kunnen inspelen, moeten (fusie)centra voor volwassenenonderwijs zich opnieuw positioneren. Daarom stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen het jaarlijkse (directie)congres volwassenenonderwijs in het teken van strategieontwikkeling. Onder de titel Strategische keuzes maken in het volwassenenonderwijs: op weg naar CVO 2.0 bieden we een aantrekkelijk programma aan.

Prof. dr. Luc Sels (rector KU Leuven) spreekt over de toekomstige arbeidsmarkt, prof. dr. em. Herman Baert (KU Leuven) belicht waar de nood aan innovatie in het volwassenenonderwijs het grootst is en prof. dr. Kurt Verweire van de Vlerick Business School gaat op interactieve wijze in op wat strategiebepaling en -implementatie betekent. Via nascholing.be kun je je inschrijven voor het tweedaagse initiatief, dat zich richt op bestuurders, directies en middenkader.